Tyrėjų kompetencijų tinklas pakvietė į viešą paskaitą "Etika ir antikorupcinė politika: Italijos atvejis"
 
vitos1
vitos1
Lapkričio 14 d. Tyrėjų kompetencijų tinklas pakvietė į viešą paskaitą "Etika ir antikorupcinė politika: Italijos atvejis", kurią vedė Taikomųjų ekonomikos tyrimų instituto direktorius, dr. Fabio Papa. Lektorius identifikavo sąryšius tarp ekonomikos augimo ir korupcijos lygio, pristatė esamą padėtį Italijoje, įvardijo esamas korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo problemas ir jų poveikį socialinei, ekonominei ir kultūrinei šalies plėtrai. Lektorius dalinosi įžvalgomis ir apie politikos etikos stoką, įvairius šalies politinio-visuomenininio gyvenimo veikėjus, kurie kovojo prieš korupciją šalyje arba ją palaikė. Lektorius tikino, kad dėl turtinės atskirties ir to sąlygoto švietimo stokos, kova su korupcija Italijoje yra sudėtingas kultūros (mentaliteto) keitimo uždavinys, kuriam reikia laiko ir finansų. Paskaitoje dalyvavo ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė (Viešojo administravimo katedros socialinė partnerė), domėjosi kovos su korupcija institutionalizavimo Italijoje klausimu. Lektorius atsakė į visus auditorijai rūpimus klausimus ir baigė paskaitą vildamasis, jog nauja visuomenės karta taps kovos su korupcija atspirtimi, o jų išsilavinimas ir išsimokslinimas užaugins netoleranciją neetiškam elgesiui.
 
vitos2
vitos2
Informaciją parengė Tyrėjų kompetencijų tinklo koordinacinio komiteto pirmininkė,

Viešojo administravimo katedros lektorė, dr. Vita Juknevičienė