17-oji E. Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija "Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos"

1 lapas page 001
1 lapas page 001
2 lapas page 001
2 lapas page 001

Vadybos katedra, tel. 8-41-595886