Viešojo administravimo katedros dėstytojai su studentais įgyvendino projektą „Aš – atsakingas ES pilietis“

epil 10

epil 10
Šių metų kovo–gruodžio mėnesiais grupė iniciatyvių Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros dėstytojų (prof. dr. Diana Šaparnienė, lekt. dr. Vita Juknevičienė, lekt. Rita Toleikienė, lekt. Jurgita Mikolaitytė, lekt. Beatričė Poškuvienė) ir viešojo administravimo bakalauro studijų programos bei viešojo valdymo magistro studijų programos studenčių sukūrė ir įgyvendino idėją „Aš – atsakingas ES pilietis“.

briuviesojo 3

briuviesojo 3
Dėstytojos kartu su studentėmis vyko į Šiaulių miesto gimnazijas ir skaitė viešas pamokas e-demokratijos tematika, žaidė išmanius žaidimus, diskutavo. Grupė dėstytojų ir studentų spalio mėnesį vyko į Europos Parlamentą ir kitas ES institucijas Briuselyje, susitiko su institucijų atstovais, susipažino su jų darbu, diskutavo.

epil 2

epil 2
Gruodžio 6 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje Tyrėjų kompetencijų tinklas ir idėjos įgyvendintojai pakvietė į virtualią konferenciją-diskusiją „E-demokratija visuomenei: peticijų klausimas“. Konferencijoje pranešimus peticijų tematika skaitė patarėja Europos Parlamente Kätlin Joala (iš Estijos) ir Šiaulių miesto mero pavaduotojas, Peticijų komisijos pirmininkas Domas Griškevičius.

epil 6

epil 6
Pranešėja Kätlin Joala pristatė peticijų teikimo ES lygiu procedūras, faktus dėl peticijų teikimo dažnio, kilmės, problematikos. Buvo įdomu išgirsti, kad 2017 m. dažniausiai peticijas teikė atstovai iš Ispanijos, Vokietijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos), o Lietuva nebuvo pateikusi nei vienos. Pranešėja akcentavo, kad norint pateikti peticiją nebūtina būti teisininku, procedūra nėra sudėtinga, tačiau reikia būti aktyviu piliečiu, matyti aktualias, ES lygiu reikiamas spręsti problemas ir apie jas informuoti peticijų forma.

epil 9

epil 9
Mero pavaduotojas Domas Griškevičius akcentavo, kad būtina nesuklysti ir nesumaišyti internetinių peticijų (neturinčių jokios juridinės galios) ir peticijų, teikiamų LR Seimui, Vyriausybei ir savivaldybėms pagal LR Peticijų įstatymą, kurių paskirtis inicijuoti tam tikrų teisės aktų (įstatymų, nutarimų ar pan. keitimą, priėmimą). Pranešėjas pristatė Šiaulių miesto savivaldybės Peticijų komisijos gautas peticijas nuo 2015 m. ir aptarė kiekvieną atskirai, apibūdindamas jų pateikimo idėją ir rezultatus. Pranešėjams buvo užduoti auditorijos klausimai, vyko diskusija.

epil 8

epil 8
Renginio metu susirinkusiems gimnazistams buvo akcentuojama: kokia bus Lietuva, koks bus Šiaulių miestas priklauso tik nuo pačių jaunų žmonių aktyvumo ir jų iniciatyvos spręsti savo pačių problemas bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis, jas informuojant apie reikiamus pokyčius.

Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros mokslinė krytis – geras valdymas vietos savivaldoje, todėl siekiama nagrinėti ir diskutuoti klausimus, kaip įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesą. Idėja šviesti Šiaulių miesto gimnazijų moksleivius apie elektroninės demokratijos instrumentus ir jų naudojimo galimybes Europos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu gimė dėl mažo Šiaulių miesto piliečių (ir visos Lietuvos piliečių) aktyvumo teikiant peticijas (ypač elektroniniu būdu), dalyvaujant elektroninėse apklausose piliečiams rūpimais klausimais. Idėjos įgyvendinimą globojo Europos Parlamento narys Valentinas Mazuronis, o palaikė ir koordinavo – jo atstovė Šiaulių mieste – Giedrė Brazlauskaitė.

Informaciją parengė Viešojo administravimo katedros lektorė dr. Vita Juknevičienė
Zenono Ripinskio ir Viešojo administravimo katedros nuotr.
Grįžti