Šiaulių universitetas – geriausiai šalyje mokytojus rengiantis universitetas

reitin 2

reitin 2
Lietuvos švietimo sistemą apžvelgiantis žurnalas „Reitingai“, kaip ir kasmet, surikiavo universitetus į geriausiųjų eilę. Reitingo sudarytojai labiausiai kliovėsi darbdavių nuomone, juk būtent jie pirmieji įvertina, kaip pasirengę dirbti atėjo universitetų parengti specialistai.

Anot žurnalo „Reitingai“, darbdavių nuomone, stipriausi mokytojai parengiami Šiaulių universitete.

Neseniai Švietimo ir mokslo ministerija pranešė, kad vykdant šalies universitetų optimizacijos planą, nutarta vietoje 16 pedagogines studijas siūlančių aukštųjų mokyklų įsteigti 3 nacionalinius mokytojų rengimo centrus Šiauliuose, Kaune, Vilniuje. Siekiama, kad jau 2018 m. priėmimas vyktų iš esmės į tris universitetinius mokytojų rengimo centrus, taip pat plėtojant kolegines pedagogikos studijas.

Žurnale „Reitingai“ paskelbtą Šiaulių universiteto vertinimą komentuoja ŠU Studijų prorektorius prof. dr. Remigijus Bubnys.

bubnysr

bubnysr
– Kaip vertinate žurnalo „Reitingai“ paskelbtus apklausos rezultatus?

– Labai pozityviai. Džiugu, kad nuoseklus mūsų akademinės bendruomenės darbas ir pasiekti rezultatai neliko nepastebėti. Darbdaviai yra vieni pagrindinių ekspertų, kurie vertina studijų kokybę pagal tai, kokias kompetencijas studijų metu įgijo Šiaulių universiteto absolventas ir kaip sugeba visa tai pritaikyti realioje praktikoje. Taigi „Reitingų“ rezultatai rodo, jog mūsų universitete pedagogines studijas baigęs absoolventas atliepia tuos lūkesčius, kurie mokytojui yra keliami šiuolaikinėje mokykloje ar kitoje su pedagogine sritimi susijusioje veikloje. Tai atsakymas mums patiems ir kartu pastiprinimas, patvirtinimas, kad judame teisinga linkme, rengdami naują studijų organizavimo universitete koncepciją, orientuodamiesi į savo stiprybes ir išskirtinumą. Tai kartu yra ir žinia visoms Lietuvos mokykloms, mokytojams, baigiantiesiems mokyklas ir jų tėvams – tie, kurie svajoja ateityje dirbti mokytojo darbą, užsiimti pedagogine veikla, geriausiai bus paruošti Šiaulių universitete, todėl į jį šių studijų verta atvykti ir iš kito Lietuvos krašto.

– Kodėl edukologijos specialistų rengimas šalyje reikalavo pokyčių ir privertė galvoti apie sprendimą steigti 3 nacionalinius mokytojų rengimo centrus, kurių vienas įsikurs Šiauliuose?

– Matome, kad ŠMM inicijuotos reformos tikslas yra šalies išteklių ir akademinio potencialo sutelkimas siekiant kelti aukštojo mokslo kokybę. Lietuvoje ilgus metus praktikuotas įvairių specialistų ruošimas daugelyje aukštųjų mokyklų neleido nei sukurti patirtimi ir įdirbiu grįstų studijų sistemos, nei efektyviai naudoti valstybės lėšų. Tokia pati situacija buvo ir tebėra ir su mokytojų rengimu. Mokytojo specialybės prestižas sumenko tiek, kad dar labiau menkti jam tiesiog nebėra kur. Mokytojo specialybę galima įgyti ir tokiose aukštosiose mokyklose, kuriose niekada nebuvo gilių edukologų ruošimo tradicijų. Vidurinįjį mokslą baigę abiturientai nenori stoti į mokytojus ruošiančias studijų programas. Akivaizdu, kad tokia situacija ir lėmė ministerijos sprendimą telkti pedagogų ruošimo išteklius ir taip užtikrinti, kad ateities mokytojai bus ruošiami kokybiškai, ir ši specialybė susigrąžins anksčiau turėtą vertę. Mes parodėme, kad tikrai esame pajėgūs ruošti gerus edukologijos specialistus ir esame verti būti tuo centru, kuris prisidės prie mokytojo profesijos prestižo gaivinimo ir puoselėjimo.

– Kokių teigiamų rezultatų duos drastiškai sumažintas mokytojų rengimo mokyklų skaičius?

– Pritariame, kad išteklių koncentravimas gali turėti akivaizdžios naudos. Jeigu mokytojai bus ruošiami ten, kur veikia per ilgus veiklos metus susiformavusios edukologijos mokyklos, ir juos ugdys didelį mokslinį įdirbį šioje srityje turintys mokslininkai ir dėstytojai, jų paruošimo lygis neginčytinai kils. Šiaulių universitete pedagogų ruošimas turi ypač gilias tradicijas, o čia dirbantys mokslininkai reikšmingai prisideda prie lietuviškosios edukologijos mokyklos kūrimo, to nuginčyti ar ignoruoti yra neįmanoma. Todėl, mūsų nuomone, planuojant ateities pedagogines studijas, buvo negalima į tai neįtraukti ir Šiaulių edukologijos tradicijos. Tuo pačiu norime atkreipti dėmesį į tai, kad vien tik pedagogų rengimo sukoncentravimas į trejus centrus Lietuvoje aukščiau minėtų problemų automatiškai neišspręs. Vyriausybė privalės apgalvoti ir kitus būdus grąžinti abiturientų susidomėjimą mokytojo karjera tiek didinat finansavimą, tiek sukuriant patrauklias sąlygas darbui mokyklose. O Šiaulių universitetas yra pergalvojęs ateities mokytojų rengimo koncepciją ir kryptis, kaip ji turi būti plėtojama, ir tuo esame pasirengę tiek kurti patrauklias pedagogikos studijas, tiek būti vienu iš pedagogus Lietuvai ruošiančių centrų šalyje.

– Ko gali tikėtis abiturientai, siekiantys kokybiškų studijų Šiauliuose?

– Abiturientai gali būti tikri, kad įgis kompetencijų, atliepiančių šių dienų darbo rinkos reikalavimus ir galės joje sėkmingai konkuruoti. Pedagoginės studijos išskirtinės ir unikalios tuo, jog studijų metu daug laiko praleidžiama praktikoje, todėl jau studijų metu tiesiogiai bendrauji su būsimaisiais darbdaviais ir gali reprezentuoti save, savo instituciją, kurioje studijuoji.

Kitas svarbus aspektas – tarptautiškumas. Siekiame, jog dėstytojų komandą papildytų savo srityje žinomi ir kitų užsienio šalių mokslininkai. Jau vien per praeitus metus universitete vienokiu ar kitokiu būdu į studijų procesą įsitraukė per 60 dėstytojų iš užsienio.

Šiaulių universitete startavo pirmoji, unikali Lietuvoje studijų programa – integruotų gamtos mokslų pedagogika, kurią baigus absolventas gali dirbti kelių mokomųjų dalykų mokytoju pagrindinėje mokykloje. Tenka pastebėti, jog ši idėja Lietuvoje dar menkai pristatoma, tačiau galima drąsiai sakyti, jog būtent šioje programoje rengiamas ateities mokytojas. Žinoma, svarbiausia yra moksliniai pasiekimai šioje srityje, o Šiaulių universiteto mokslininkai šioje srityje tikrai turi kuo didžiuotis ir konkuruoti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Nuo kitų metų universitete savo veiklą pradės didaktikų centras, kuris apvienys mokslines idėjas ir ateityje diegs inovatyvias idėjas būtent ugdymo mokslų studijų krypčių programose. Tikiu, jog ir planuojamas įkurti mieste STEAM centro projektas, apjungiantis skirtingas mokslo sritis, taip pat pradės savo veiklas.

Bendradarbiaudami su Vilniaus universitetu diskutuojame įvairiais klausimais, kaip galėtume sustiprinti studijas Šiaulių universitete, kuris ateityje taps VU dalimi. Studijas planuojame sieti su įtraukiojo ugdymo idėja, kuri ypač svarbi ir aktuali kalbant apie visapusišką ne tik konkrečios aasmenybės, bet ir visos visuomenės ugdymą ir ugdymąsi. Šiuo metu kalbame, kurios studijų sritys taps prioritetinėmis, atliepiant regiono poreikius, stirpinant informacinių technologijų, viešojo administravimo, humanitarikos mokslų studijas. Be abejo, pagrindine, tarsi apjungiančia visas šias sritis, ašimi taps ugdymo mokslai.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Grįžti