Doktorantė Kristina Kuprytė patvirtinta Etninės kultūros globos tarybos nare

Seimas patvirtino naujos sudėties Etninės kultūros globos tarybą. Šiaulių universitetą šioje taryboje atstovauja Viešojo administravimo katedros doktorantė Kristina Kuprytė, rengianti disertaciją etninės kultūros politikos tematika.

Etninės kultūros globos tarybos paskirtis – atlikti Seimo ir Vyriausybės eksperto bei patarėjo misiją padedant spręsti strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus, užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintos etninės kultūros valstybinės globos įgyvendinimo priežiūrą, skatinti etninės kultūros plėtrą.

Daugiau informacijos yra LR Seimo pranešime adresu http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=4445&p_k=1&p_t=253777

 

Informaciją parengė prof. dr. Teodoras Tamošiūnas,
Viešojo administravimo katedros vedėjas,
doktorantės K. Kuprytės mokslinis vadovas