2017−2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

Bakalauro studijų

2017−2018 m. m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis  (siųsti)

2017−2018 m. m. pavasario semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

Aplinkos objektų dizainas (siųsti) 

Audiovizualinis menas (siųsti) 

Dailė (siųsti) 

Dailė ir dizainas (siųsti) 

Estrados menas (siųsti) 

Taikomoji dailė ir verslas (siųsti)

 

I kursas

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)
 
Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)
 
Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-17 (siųsti)
 
Visuomenės sveikata Vs2-17 Kovo 14-17 d. (siųsti)
 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)
 
Muzika MUZ-17 (siųsti)
 
Ekonomika ir darnus verslas EDV-17 (siųsti)

Economics and Sustainable Business EDV-17 (send) 

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

 

II kursas

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-16 (siųsti)

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-17 Vasario 26-kovo 3 d.  (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGMP (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-16 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti) 

Verslo administravimas AD-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti) Atnaujinta 03.02

Anglų filologija AF-16 (siųsti)      

Istorija IS-16 (siųsti)

 

III kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-15  (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-17 Vasario 26-kovo 3 d.  (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-16 Kovo 23 (siųsti)

Kineziterapija K-15 (siųsti)

Kūno kultūra KK-15 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-15 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-17 Balandžio  9-13 d.  (siųsti)

Muzika MUZ-15 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-15 (siųsti)

Finansų matematika FIM-15 (siųsti)

Programų sistemos IN-15 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-15 (siųsti)

Statybos inžinerija S-15 (siųsti)

Elektros inžinerija R-15 (siųsti)

Optometrija OP-15 (siųsti)

Optometrija OP(2)-17 Balandžio 16-20 d. (siųsti)

Ekonomika EK-15 (siųsti)

Ekonomika ir darnus verslas EDV-15 (siųsti) 

Verslo administravimas AD-15 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-15 (siųsti)

Anglų filologija AF-15 (siųsti)

Istorija IS-15 (siųsti) 

Lietuvių filologija ir komunikacija LFK-15 (siųsti)

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-14 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-14 (siųsti)

Kineziterapija K-14 (siųsti)

Kūno kultūra KK-14 (siųsti)

Edukologija ED-14 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-14 (siųsti)

Muzika MUZ-14 (siųsti)

Ekologija ir aplikotyra EA-14 (siųsti)

Informatika IN-14 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-14 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-14, S-14 (siųsti)

Statybos inžinerija S-14 (siųsti)

Elektros inžinerija R-14 (siųsti)

Optometrija OP(2)-16 (siųsti)

Optometrija OP(2)-16 Balandžio 23-27 d. (siųsti)

Anglų filologija AF-14 (siųsti) 

Istorija  IS-14 (siųsti) 

Lietuvių filologija LF-14 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

2017/2018 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

2018/2019 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 

II kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Staybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Ekonomika Balandžio 16-21d.  (siųsti)

 

III kursas

Mechanikos inžinerija ISM-15 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Finansų valdymas Balandžio 9-14d. (siųsti)

 

IV kursas

Mechanikos inžinerija ISM-14 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-14 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-14 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-14 (siųsti)

Ekonomika, Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Finansų valdymas Balandžio 9-14. (siųsti)

 

V kursas

Mechanikos inžinerija ISM-13 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-13 (siųsti)

Aplinkos ir profeisnė sauga ISA-13 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-13 (siųsti)

Programų sistemos ISIN-13 Balandžio 25-236d. (siųsti)

Ekonomika Kovo 26-31d.  (siųsti)

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2017/2018 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

2018/2019 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 

V kursas ISEKK-16, ISFVK-16, ISIAK-16

Ekonomika, Finansų valdymas, Viešasis administravimas Gegužės 7-12d.  (siųsti)

VI kursas ISIAK-17, ISEKK-17

Viešasis administravimas, Ekonomika Balandžio 9-14d. (siųsti)

 

Magistrantūros studijų

 

I kursas

Nuolatinės studijos

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLM-17 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-17 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-17 (siųsti)

Karjeros edukologija KEM-17 Balandžio 24-27 d.  (siųsti)

Edukologija EMM-17 Balandžio 23-28 d.  (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-17 Balandžio 25-27 d.  (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-17 (siųsti)

Signalų technologija RM-17 (siųsti)

Mechanikos inžinerija MM-17 (siųsti)

Informacinių technologijų valdymas ITVM-17 (siųsti)

Dailė  (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-17 (siųsti) 

Istorija ir politika ISPM-17 (siųsti)

Ekonomika EKM-17 (siųsti)

Finansų ir investicijų ekonomika FIEKM-17 (siųsti)

Vadyba VAM-17 (siųsti) 

Viešasis valdymas VVM-17 (siųsti)

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams  (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

Ekonomika ISEKM-17  (siųsti)

Finansų ir investicijų ekonomika ISFIEKM-17  (siųsti)

Vadyba nuotolinės studijos ISVAM-17   (siųsti) 

Viešasis valdymas ISVVM-17 (siųsti)

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams  (siųsti)

 

II kursas

Ištęstinės studijos

Ekonomika ISEKM-16 (siųsti)  

Finansų ir investicijų ekonomika ISFIEKM-16 (siųsti)  

Vadyba nuotolinės ISVAM-16  (siųsti)

Viešasis valdymas ISVVM-16  (siųsti) 

 

Modulių klausytojų

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR.d2-16 Kovo 19- 22 d. (siųsti)


2017-2018 m.m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai


Nuolatinės studijos  

IV kursas

ESM - 14 (siųsti)

TDV-14 (siųsti)

DIZ-14 (siųsti)

 IS-14 (siųsti)

AF-14 (siųsti)

LF-14 (siųsti)