2019−2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai


 

Bakalauro studijų

2019−2020 m. m. rudens semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-19 (siųsti) 12 09-14
 
Specialioji pedagogika SPLs3-19 (siųsti) 12 09-14
 
Specialioji pedagogika ir logopedija (dalinės studijos) SPLd-19 (siųsti) 12 09-14
 
Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-19 (siųsti)
 
Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-19  (siųsti) nuo 10 23
 
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-19 (siųsti) PPIK-19 (siųsti) 12 09-13
 
Muzikos pedagogika MUZ-19 (siųsti)
 
Programų sistemos PS-19 (siųsti) 11 18-23
 
Anglų filologija AF-19 (siųsti) Atnaujinta 09.12
 
Ekonomika EK-19 (siųsti)Atnaujinta 09.11.

 

 

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti) 12 09-13

Muzikos pedagogika MUZ-18 (siųsti) 

Programų sistemos PS-8 (siųsti)

Anglų filologija AF-18 (siųsti)

Verslo administravimas  AD-18 (siųsti)

Ekonomika EK-18  (siųsti) Atnaujinta 09.11

 

III kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti) 11 18-23

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18 (siųsti) 11 11-16

Muzikos pedagogika MUZ-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19 (siųsti)

Anglų filologija AF-17(siųsti) Atnaujinta 09.10

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18v (siųsti) 

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18k (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-17 (siųsti) 12 09-14

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGPM-16 (siųsti)

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-18 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Informacinės echnologijos IT-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-16 (siųsti) 09 16-17

Anglų filologija AF-16 (siųsti) Atnaujinta 09.05

Aplinkos objektų dizainas AOD-16 (siųsti)

Dailė grafika  DG-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

2019/2020 m.m. sesijų grafikas (siųsti) Atnaujinta 06.04d.

I kursas

Programų sistemos ISPS-19 (siųsti) 11 18 -23

IV kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Programų sistemos ISIN-16 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Viešasis administravimas ISIA-16 lapkričo 4-9d. (siųsti) Atnaujinta 10.30

Verslo administravimas ISVA-16, Ekonomika ISEK-16 .sausio 6-11 (siųsti) 

V kursas

Kūno kultūra ISKK-15 (siųsti) 11 11- 11 16

Mechanikos inžinerija ISM-15 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Verslo administravimas ISVA-15, Finansų valdymas ISFV-15, Viešasis administravimas ISIA-15 lapkričio 4-9d. (siųsti) Atnaujinta 10.31

VI kursas

Kūno kultūra ISKK-14 (siųsti) 09 23-28

Elektronikos inžinerija ISR-14 (siųsti)

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2019/2020 m.m. sesijų grafikas (siųsti) Atnaujinta 09.17d.

 IV kursas ISVAK-19, ISIAK-19, ISEKK-19

Ekonomika, Verslo administravimas, Viešasis administravimas lapkričio 4-9d.(siųsti) Atnaujinta 10.30

V kursas ISEKK-18,  ISIAK-18

 Viešasis administravimas , Ekonomika lapkričio 4-9d. (siųsti) Atnaujinta 10.31 

VI kursas ISIAK-17

Viešasis administravimas  gruodžio 16-21d.(siųsti)

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLM-19 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-19 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-19 (siųsti)

Edukologija EMM-19 (siųsti) 11 25-30

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-19 (siųsti) 11 25-30

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-19 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-19 (siųsti)

Matematika Mat(M)-19 (siųsti)

Informacinių technologijų valdymas ITVM-19 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-19 (siųsti)

Dailė grafika DGM-19 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-19 (siųsti) Atnaujinta 10.30

Ekonomika EKM-19 (siųsti)Atnaujinta 09.10

Vadyba VAM-19 (siųsti) 

Viešasis valdymas VVM-19 (siųsti)  Atnaujinta 10.30

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams

II kursas

Edukologija EMM-18 (siųsti) 12 02-07

Muzikos pedagogika MPM-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-18 (siųsti) 12 02-07

Matematika Mat(M)-18 (siųsti) 11 18-23

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-18 (siųsti)

Verslo informatika VIM-18 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-18 (siųsti) Atnaujinta 10.30

Lietuvių kalbotyra LKM-18 (siųsti) 

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas ISVVM-19 (siųsti) Atnaujinta 10.30

 

II kursas

 

 

 


2019-2020 m.m. rudens semestro egzaminų tvarkaraščiai


Bakalauro studijų

Nuolatinės studijos 

I kursas

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti)

Muzika MUZ-18 (siųsti)

Programų sistemos PS-8 (siųsti)

Ekonomika EK-18 (siųsti)

Verslo administravimas AD-18(siųsti)

Anglų filologija AF-18(siųsti)

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-18 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18 (siųsti)

Muzika MUZ-17 (siųsti)

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

III kursas

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-16  (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-18k (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-18v (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs3-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socilainė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikomokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Integruotų gamtos moklsų didaktika IGMP-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-16

Istorija IS-16 (siųsti)

Verslo administravimas AD-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-16 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-16(siųsti)

Dailė grafika DG-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti)

IV kursas

Kineziterapija K-15 (siųsti)

Kūno kultūra KK-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs3-16  (siųsti)

Socialinė pedagogika SP-15 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-15 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-15

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-17 (siųsti)

Muzika MUZ-15

Ekologija ir aplinkotyra EA-15

Mechanikos inžinerija M-15 (siųsti)

Statybos inžinerija S-15 (siųsti)

Elektronikos inžinerija R-15

Optometrija OP-15

Optometrija OP2-17 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-15 (siųsti)

Finansų matematika FIM-15

Programų sistemos IN-15 (siųsti)

Ekonomika EK-15

Istorija IS-15 (siųsti)

Verslo administravimas AD-15

Anglų filologija AF-15 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-15(siųsti)

Dailė grafika DG-15 (siųsti)

Lietuvių filologija ir komunikacija LFK-15 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-15

 

Ištęstinės studijos

III kursas

Statybos inžinerija ISS-16

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

IV kursas

Kūno kultūra ISKK-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija ISM-15  (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-15 (siųsti)

V kursas

Kūno kultūra ISKK-14 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-14

Elektros inžinerija ISE-14 (siųsti)

Mechanikos inžinerija ISM-14

Elektronikos inžinerija ISR-14

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-14

VI kursas

Kūno kultūra ISKK-13

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas ISPPIK-13

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-13

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Edukologija EMM-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika SPUM-18 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-18 (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-18 (siųsti)

Matematika Mat(M)-18 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-18 (siųsti)

Verslo informatika VIM-18 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-18 (siųsti)

Dailė grafika DGM-18(siųsti)

Ekonomika EKM-18

Istorija ir politika ISPM-18 (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-18 (siųsti)

Vadyba (siųsti)

II kursas

Edukologija EMM-17 

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-17

Mechanikos inžinerija MM-17

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-17

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-17

Muzikos pedagogika MPM-17

Istorija ir politika ISPM-17

Lietuvių kalbotyra LKM-17

 

Ištęstinės studijos

II kursas

Vadyba ISVAM-17