Mokymų programa „Agresijos prevencija ir valdymas“, skirta mokytojams, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams, slaugytojų padėjėjams bei kitiems specialistams, dirbantiems bendrojo ugdymo, specialiosiose mokyklose, dienos centruose, vaikų ir suaugusiųjų socialinės globos, sveikatos ir kt. įstaigose.


Mokymų programos apimtis 20 akad. val. Mokymai organizuojami paskaitų ir praktinių pratybų forma (trukmė – 2 dienos).

Registracija vykdoma

el. paštu edita.t@tsi.su.lt, tel. nr. 8 673 25 989

jurgita.beneseviciene@su.lttel. nr. 8 672 11 820

Mokymai gali vykti įstaigoje, organizacijoje, sudarius tinkamas sąlygas mokymuisi. Grupės dydis neturi viršyti 15 asmenų. Mokymų data skelbiama susidarius grupei ne vėliau kaip prieš mėnesį iki renginio datos.

 Agresijos prevencija page 001

Agresijos prevencija page 001
Agresijos prevencija 2
Agresijos prevencija 2