Pedagoginių - psichologinių žinių kursas

Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute planuojama pradėti vykdyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais ir neformalaus švietimo mokytojais.

Kurso programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių akademinių valandų, 60 savarankiško darbo akademinių valandų. Kurso programą sudaro 3 moduliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos. Kiekvienam moduliui skiriama po 40 kontaktinių akademinių valandų ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų. 

Kurso dalyviams, išklausiusiems visas numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami Kurso baigimo pažymėjimai.

Kurso programa įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Grupė formuojama. Mokymosi pradžia numatoma 2018 m. gruodžio mėn.

Mokymų vieta: Šiaulių universiteto I rūmai P. Višinskio g. 25/Vytauto g. 84, Šiauliai.

Informacija ir registracija: būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 595854 arba  el.p. birute.brackiene@su.lt

Kursai mokami - 210 €

 

                     Kviečiame registruotis ir dalyvauti!