Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas kviečia lietuvių kalbos, istorijos, etninės kultūros mokytojus; pradinių, ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo mokytojus; mokyklų vadovus, pavaduotojus ugdymui pedagoginius darbuotojus, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus, neformaliojo ugdymo mokytojus

2018 m. kovo 23 d. dalyvauti seminare

Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis

Tikslas- suteikti besidomintiems etnine kultūra žinių apie žemaičių kalbos išskirtinumą ir archajiškumą.

Seminaro eigoje pedagogai įgys kompetenciją išryškinti žemaičių kalbos vietą etninėje kultūroje, gebės pagrįsti žemaičių kalbos išskirtinumą, identifikuojant žemaitiškąjį tapatumą.  

Programos rengėjas: docentas, humanitarinių mokslų daktaras Juozas Pabrėža, 2017 m. pabaigoje pristatęs vieną svarbiausių savo gyvenimo darbų – mo­nog­ra­fi­ją „Že­mai­čių kal­ba ir ra­šy­ba“ ir pelnęs Šiaulių universiteto Metų mokslininko‘2017 nominaciją.

Seminaro trukmė 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis 20 €

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Data: 2018 m. kovo 23 d. 10.00 val.

Vieta: Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84, Šiauliai. Esant poreikiui, susidarius grupei seminaras gali būti vykdomas Jūsų įstaigoje ar Jūsų mieste.

Informacija ir registracija iki š. m. kovo 17 d.: tel. nr. 8 41 595 854, el.p. birute.brackiene@su.lt