Šiaulių universitete apgintos dvi mokslų daktaro disertacijos

Vasario 9 d. Šiaulių universitete sėkmingai apgintos dvi daktaro disertacijos. Aidas Dilius apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties mokslo daktaro disertaciją „Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimas Europos Sąjungos šalių grupėse“ (disertacijos vadovė - prof. dr. Zita Tamašauskienė ), o Simona Potelienė – socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties mokslo daktaro disertaciją „Investicijų į žmogiškąjį kapitalą privačios grąžos ir ją lemiančių veiksnių poveikio vertinimas. (disertacijos vadovė - prof. dr. Zita Tamašauskienė).

Disertacija 1

Disertacija 1
Doktoranto A. Dilio atlikto disertacinio tyrimo tikslas – išnagrinėjus pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui teorines interpretacijas, sudaryti pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimo modelį ir jį empiriškai patikrinti skirtingose šalių grupėse. Rezultatai pagrįsti 28 ES šalių paneliniais duomenimis 1995–2014 m. laikotarpiu. Atskleista, kad didėjanti pajamų nelygybė daro nevienareikšmį poveikį ekonomikos augimui skirtingais transmisijos kanalais – taupymo kanalu, kreditų rinkos netobulumo kanalu, socialinių politinių neramumų kanalu, fiskalinės politikos kanalu. Pajamų nelygybės nevienareikšmis poveikis ekonomikos augimui taip pat priklauso nuo šalies pajamų nelygybės lygio bei šalies išsivystymo lygio. Nustatyta, kad pajamų nelygybė skatino ekonomikos augimą šalių grupėse, kurios pasižymėjo aukštesniu pajamų nelygybės lygiu ir skirtingu šalies išsivystymo lygiu. Šalių grupėse, kurios išsiskyrė žemesniu pajamų nelygybės lygiu ir skirtingu šalies išsivystymo lygiu, pajamų nelygybė lėtino ekonomikos augimą.

i2

i2
Simona Potelienė disertaciniu tyrimu siekė atskleisti, kokie veiksniai lemia investicijų į žmogiškąjį kapitalą privačią grąžą ir kaip ją įvertinti identifikuojant skirtingų veiksnių poveikį. Tuo tikslu atliktas investicijų į žmogiškąjį kapitalą privačios finansinės grąžos vertinimas, nustatyti grąžos skirtumai, susiję su įgyto aukštojo išsilavinimo laipsniu, pasirinkta studijuoti sritimi, atsižvelgiant į lyties aspektą ir kt. Atlikus tyrimą konstatuota, kad priklausomai nuo pasirinktos studijų srities ir įgyjamo kvalifikacinio / mokslo laipsnio yra sukuriamos skirtingos grąžos normos, todėl sprendimas, ką studijuoti (ir kokią mokymo įstaigą pasirinkti), gali turėti didelę įtaką asmens būsimoms pajamoms.

Sveikiname Simoną Potelienę ir Aidą Dilių sėkmingai apgynusius mokslų daktaro disertacijas!

Disertacija 3
Disertacija 3
Disertacija 5
Disertacija 5
Disertacija 4
Disertacija 4
i5
i5
i9
i9
i3
i3
 Dr. Rita Melienė
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti