In memoriam Šiaulių universiteto garbės daktarui prof. Bronislovui Bitinui

Bitinas 2

Bitinas 2
Eidamas 92-uosius metus vasario 9 d. mirė iškilus Lietuvos pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Šiaulių universiteto garbės daktaras, ilgametis dėstytojas, fakulteto dekanas, mokslo prorektorius Bronislovas Bitinas.

Profesorius B. Bitinas – vienas iš ryškiausių šiuolaikinių edukologijos mokslininkų, naujų edukologinių tyrimų metodologijos, ugdymo filosofijos ir hodegetikos raidos krypčių pradininkas. Tai atskleidžia gausūs ir originalūs fundamentiniai darbai. Mokslininkas parašė ir išleido per 50 monografijų, vadovėlių, metodinių priemonių ugdymo teorijos ir praktikos klausimais.

B. Bitino moksliniuose straipsniuose buvo nagrinėjamos aktualiausios asmenybės ugdymo problemos, dažnai pralenkiančios esamą laiką. Svarbu pažymėti, kad profesorius buvo ta asmenybė, kuri su to laikmečio kolegomis pedagogikos mokslą padarė autoritetingą. Savo elgsena, bendravimu, darbu mums paliko ne tik mokslo produkciją, bet ir mokslinę kultūrą, etiką.

Profesorius B. Bitinas buvo mokslininkas, kuris sukūrė fenomenaliausią mokslininkų rengimo mokyklą. Tai patvirtina jo 30 vadovautų ir apgintų edukologijos disertacijų Lietuvoje, dešimtys Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje bei darbas su mokslininkais. Šiaulių universiteto mokslininkai (doc. dr. L. Mondeikienė, doc. dr. F. Ivanauskienė, prof. dr. T. Tamošiūnas, doc. dr. V. Žilinskas, doc. dr. D. Kiseliova, prof. dr. A. Kazlauskienė) turėjo išskirtinę galimybę augti šalia šio profesoriaus. Anapilin iškeliavus profesoriui B. Bitinui mums lieka pavyzdys, kad mokslininkas yra ne profesija, o gyvenimo būdas ir, kad tai yra amžinas „budėjimas švietimui“.

Šiaulių universiteto akademinė bendruomenė reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, visiems jį pažinojusiems.

Gedulingos Šv. Mišios bus aukojamos vasario 12 (pirmadienį) 17.30 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius).

Velionio urna bus pašarvota vasario 13 d. (antradienį) Vilniaus laidojimo rūmų (Olandų g. 22) 6-oje salėje nuo 10 val. iki 14 val.

Urna išnešama: 14 val.

Šiaulių universiteto bendruomenė
Grįžti