Papildomas Erasmus+ personalo mobilumo konkursas 2017-2018 m.m.

2-3 DARBO DIENŲ STAŽUOTEI/ MOKYMAMS (plius 2 dienos kelionei) partneriniuose ES universitetuose bei tikslinių tarptautinės praktikos vietų užtikrinimui ir kontaktų tarptautinių praktikų mobilumui įgyvendinti palaikymui ES įmonėse ir organizacijose, kvalifikacijos tobulinimui 2017 - 2018 m. m. (dengiamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos).

Vizito kalba - anglų (arba priimančios institucijos valstybinė kalba).

Administratoriai ir dėstytojai, norintys dalyvauti šioje mobilumo veikloje, turi iki 2018 m. kovo mėn. 9 d. (imtinai) Studijų ir tarptautinių programų tarnybai (Studijų tarptautiškumo komitetui) pateikti ir atsiųsti el. paštu beatrice.poskuviene@su.lt:

  • prašymą su padalinio vadovo viza (nurodant galimos institucijos (-jų) pavadinimą (-us) bei semestrą, kada norėtumėte vykti į mokymus). PASTABA: vizito datos gali kisti, priklausomai nuo priimančios institucijos galimybių. Jei su prašyme nurodyta institucija suderinti vizito nepavyktų, užsienio instituciją stažuotei pasiūlo Studijų ir tarptautinių programų tarnyba;
  • CV anglų kalba;
  • veiklų aprašymą - darbo planą (anglų kalba).

Dokumentų formos pridedamos prie el.laiško su kvietimu, išskyrus CV fromą.

Atrankos kriterijai nurodyti „Erasmus+ KA1 veiklos personalo mobilumo dėstymui / mokymams administravimo Šiaulių universitete procedūros apraše“, p.14.

Personalo mokymams darbuotojas gali vykti vieną kartą per akademinius metus. Pretendentų atranka vyks centralizuotai. Dalyvius atrinks Rektoriaus įsakymu patvirtinta atrankos komisija – Studijų tarptautiškumo komitetas. Atrankos rezultatai pretendentams bus paskelbti per 5 darbo dienas nuo atrankos komisijos posėdžio, bet ne vėliau kaip iki š.m. kovo 23 d. Jei konkurso dalyvis nesutinka su atrankos rezultatais, jis kreipiasi raštu į Studijų ir tarptautinių programų tarnybą per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos. Jo apeliacija Studijų  tarptautiškumo komitete išnagrinėjama per 5 darbo dienas nuo įteikimo. Informacijos galite teirautis Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje tel.: 8 41 595743 arba el. paštu: beatrice.poskuviene@su.lt

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI IR PASISEMTI TARPTAUTINĖS PATIRTIES!

Studijų ir tarptautinių programų tarnyba