Universiteto bibliotekoje – susitikimas su rašytoju iš Toronto Antanu Šileika

sil 2

sil 2
Šiauliuose lankėsi lietuvių kilmės rašytojas romanistas iš Toronto Antanas Šileika. Pagrindinis jo lankymosi Lietuvoje tikslas – pristatyti Vilniaus knygų mugėje naujausią knygą „Basakojis bingo pranešėjas“. Šią knygą išleidusios leidyklos „Baltos lankos ir Šiaulių universiteto Kanados auditorijos kuratorės Reginos Kvašytės bendromis pastangomis autorius kovo 1 d. atvyko ir į Šiaulius, savo tėvų gimtąjį kraštą.

sil

sil
Tai buvo A. Šileikos pirmas apsilankymas Šiaulių universitete, todėl pažintis prasidėjo nuo bibliotekos, kur buvo surengtas knygos pristatymas. Dr. R. Kvašytė su rašytoju susipažino 2008 metais Toronte, po to kelis kartus susitiko knygų mugėse Vilniuje ir nuo to laiko brandino mintį kada nors susitikti Šiauliuose. Naujausia knyga suteikė galimybę šį sumanymą įgyvendinti.

sil 4

sil 4
A. Šileika rašo anglų kalba, tačiau norėtųsi priminti, kad tai jau ketvirtoji jo knyga, išleista Lietuvoje. Lig šiol leidykla „Versus aureus buvo išleidusi tris vertimus į lietuvių kalbą: „Bronzinė moteris (2009), „Pogrindis (2012) ir „Pirkiniai išsimokėtinai (2014). Beje, pastaroji buvo įtraukta į geriausių Lietuvos metų knygų penketuką.

sil 3

sil 3
Į atsiminimų knygos „Basakojis bingo pranešėjas“ pristatymą susirinko nemažas būrys šiauliečių. Kalbėta tiek apie autoriaus gyvenimą Kanadoje, tiek apie jo ryšius su Lietuva, kūrybą, kūrinių vertimą, taip pat kitus dalykus, kurie rūpėjo ir autoriui, ir klausytojams. Svečias nuoširdžiai dalijosi prisiminimais, pastebėjimais, išgyvenimais, taip pat dalijo autografus, ilgai bendravo su atėjusiais į susitikimą.

Išsamų interviu su A. Šileika galite rasti http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-12-pasirode-antano-sileikos-atsiminimu-knyga-basakojis-bingo-pranesejas/168284

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
ŠU bibliotekos ir Reginos Kvašytės nuotraukos
Grįžti