Socialinių ir humanitarinių mokslų studentai gali pretenduoti į Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinę stipendiją

sliupj 21

sliupj 21
Kovo 7 d., aušrininko dr. Jono Šliūpo gimimo dieną, Šiaulių universitete 5-ą kartą paskelbtas konkursas Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijai gauti. 2018 m. stipendijos fondui skirta 1500 Eur.

Į Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendiją gali pretenduoti Šiaulių universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro ir/ar magistro programų baigiamųjų kursų studentai. Svarbu, kad mokslinė studento baigiamojo darbo tematika būtų susijusi su dr. Jono Šliūpo archyve arba kituose informacijos šaltiniuose sukauptos medžiagos tyrimais aušrininko dr. Jono Šliūpo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, visuomenės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais ir biografiniais faktais, atspindinčiais ryšį su Lietuva ir Šiaulių kraštu.

Kandidatus stipendijai gauti konkurso tvarka atrinks Universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintas Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos komitetas. Stipendijos laimėtojams bus įteikiamos birželio mėnesį.

2014 m. vasario 13 d. Šiaulių universitetas su Vanda ir Vytautu Šliūpais pasirašė Paramos sutartį, pagal kurią buvo įsteigta vardinė stipendija, skirta pagerbti aušrininko dr. Jono Šliūpo atminimą.

Visuomenės veikėjo Jono Šliūpo sūnus Vytautas Jonas Šliūpas pabrėždavo, kad įsteigti stipendiją paskatino noras artimiau supažindinti studentus su Lietuvos garbingais istoriniais ir kultūriniais pasiekimais ir įdiegti juose didesnę meilę bei pasididžiavimą savo gimtajam kraštui, Lietuvai.

Šių metų rudenį bus minimos pirmosios stipendijos steigėjų Vandos ir Vytauto Šliūpų mirties metinės. Šių metų stipendininkų darbai bus geriausias Šliūpų šeimos intelektualaus palikimo įprasminimas.

Pastaraisiais metais ši prestižinė stipendija įteikta jau 11-ai studentų.

Paraiškos 2018 m. Vandos ir Šliūpų stipendijai gauti priimamos ŠU Mokslo ir meno tarnyboje (P. Višinskio g. 38) iki š. m. birželio 8 d. Kviečiame dalyvauti ir laimėti stipendiją!

Nuotraukoje: aušrininkas dr. Jonas Šliūpas
Šiaulių universiteto biblioteka
Grįžti