Prof. O. D. Klumbytė savo jubiliejaus proga pristatė knygą „Dar neužžėlę takai ir keleliai“

K7a

K7a
Kovo 22 d. Šiaulių universitete įvykusiuose 146-uose „Tekstų skaitymuose“ buvo pažymėta literatūrologės, pedagogės, profesorės habilituotos socialinių mokslų daktarės Onos Danutės Klumbytės 90 metų sukaktis.

KL2

KL2
Renginio metu profesorė skaitė paskaitą „Prieškario Lietuvos pedagogų palikimas“. Ji papasakojo apie savo pirmąją – Vandžiogalos – mokyklą, apie savo pedagogų tėvų darbo ir gyvenimo ypatumus, apie to meto socialinę ir politinę atmosferą. Buvo pristatyta nauja autobiografinio pobūdžio profesorės knyga „Dar neužžėlę takai ir keleliai“.

KL

KL
Su garbingu jubiliejumi profesorę Oną Danutę Klumbytę pasveikino dr. Nerijus Brazauskas. Jis įteikė LR Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio padėką. Profesorę sveikino kolegos iš Šiaulių universiteto emeritų klubo, buvę mokiniai iš Joniškio rajono Kriukų miestelio, fotografų Musneckių šeima, buvę kolegos, draugai ir artimieji.

Humanitarinių mokslų katedros inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti