NETOLERUOJAME NEETIŠKO AKADEMINIO ELGESIO!

Šiaulių universitetas siekia užtikrinti akademinės bendruomenės narių tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo atmosferą bei akademinės etikos normų laikymąsi. Bet kokia priekabiavimo, diskriminacijos ar neetiško elgesio forma prieštarauja mūsų bendroms universiteto vertybėms, nesuderinama su akademine etika ir aukštojo mokslo prestižu.

Seksualiniu priekabiavimu laikomas nepageidaujamas, užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys, kuriuo kenkiama asmens orumui bei sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Seksualiai priekabiauti galima ne tik fiziniais veiksmais, bet ir raštu ar žodžiu.

Nebijokime kalbėtis ir dalintis savo išgyvenimais! Informuojame, kad iškilus galimai neetiškam dėstytojų, studentų ar administracijos darbuotojų elgesiui, kreipkitės į:

Keli naudingi patarimai šia tema - čia.