LR Seimas pritarė Šiaulių universiteto reorganizacijai prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu

VUSA 3

VUSA 3
Gegužės 15 d. – istorinė diena Šiaulių universitetui. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, į Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. T-2017-10-1 ir Šiaulių universiteto tarybos 2018 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 1, balsavimu nutarė nutarė pritarti, kad Šiaulių universitetas būtų reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu.

Nutarime pasiūlyta Šiaulių universitetui ir Vilniaus universitetui iki 2018 m. spalio 10 d. pateikti Lietuvos Respublikos Seimui universitetų reorganizavimo planą ir reorganizavimo sąlygas.

Už Šiaulių universiteto reorganizaciją prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu balsavo 86 Seimo nariai, prieš – 0, susilaikė – 5.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Grįžti