Senate patvirtintas 2018 m. priėmimo į Šiaulių universitetą studijų vietų skaičius

r10

r10
Gegužės 16 d. įvyko Šiaulių universiteto Senato posėdis, kurio darbotvarkėje buvo trys klausimai – dėl studijų vietų skaičiaus 2018 m. studentų priėmimui į Šiaulių universitetą tvirtinimo, dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo ir dėl studentų priėmimo į Šiaulių universitetą 2018 m. taisyklių priedų keitimo.

r14

r14
Studijų prorektorius dr. Remigijus Bubnys pristatė studijų programas ir studijų vietų skaičių stojantiesiems 2018 m. į Šiaulių universitetą. Šių metų priėmimo metu abiturientams Šiaulių universitetas siūlo šias studijų programas: matematika (balakauro ir magistrantūros), socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (bakalauro), socialinis darbas (magistrantūros), anglų filologija (bakalauro), lietuvių filologija ir komunikacija (bakalauro), lietuvių kalbotyra (magistrantūros), istorija (bakalauro), istorija ir politika (magistrantūros), muzikos pedagogika (bakalauro ir magistrantūros), socialinė pedagogika (bakalauro), pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (bakalauro), specialioji pedagogika ir logopedija (bakalauro), specialioji pedagogika (magistrantūros), internuotų gamtos mokslų pedagogika (bakalauro), kūno kultūros ir sporto pedagogika (bakalauro), ekonomika (bakalauro ir magistrantūros), verslo administravimas (bakalauro), edukologija (magistrantūros), karjeros edukologija (magistrantūros), kūno kultūros ir sporto edukologija (magistrantūros), vadyba (magistrantūros), viešasis valdymas (magistrantūros), regionų plėtra ir valdymas (magistrantūros), gamtinių sistemų valdymas (magistrantūros), dailė (magistrantūros). Bendras studijų vietų skaičius 2018 m. studentų priėmimui numatomas 297 (176 bakalauro ir 121 magistrantūros).

Senatas pateiktą studijų programų sąrašą ir vietų skaičių 2018 m. patvirtino visais balsais.

sengeg 16

sengeg 16
Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė Regina Karvelienė pristatė klausimą dėl studentų priėmimo į Šiaulių universitetą 2018 m. taisyklių 1, 2 ir 6 priedų keitimo. Pateiktiems projektams buvo pritarta.

Posėdyje buvo svarstytas klausimas ir balsuojama dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorei Dianai Cibulskienei. Balsavimu senato nariai pasisakė už tai, kad D. Cibulskienei būtų suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

sengeg 3

sengeg 3
Posėdžio pradžioje Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis docento atestatą įteikė socialinių mokslų daktarei Evaldželinai Petukienei.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti