PRIVALOMAS tarties tikrinimas stojantiesiems į Specialiąją pedagogiką ir logopediją

123

123

Tarties tikrinimas privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų krypties studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija, kurią baigus suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir teisė dirbti logopedu.

Daugiau informacijos apie studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija - čia.

Tarties tikrinimą sudaro trys dalys:

  • kalbėjimo ypatumų vertinimas: kalbėjimo tempo, sklandumo, suprantamumo tikrinimas; kiti kalbėjimo ypatumai. Deklamavimo arba skaitymo užduotis: stojantysis, rengdamasis tarties vertinimui, turėtų būti pasirengęs padeklamuoti  arba perskaityti eilėraštį arba nurodytą tekstą.
  • garsų tarimo ypatumų vertinimas: izoliuotų garsų tarimo ir jų tarimo žodžiuose taisyklingumo bei daugiaskiemenių žodžių tarimo tikrinimas.
  • artikuliacinio aparato būklės ir funkcijų vertinimas: dantys, sąkandžio ir liežuvio padėties taisyklingumas, artikuliacinio aparato simetriškumas, kalbėjimo padargų paslankumas.

Tarties tikrinimas vyks šiomis dienomis:

2019 m. birželio 27 d., 9–14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;

2019 m. birželio 28 d., 9–14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;

2019 m. birželio 29 d., 9–14val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;

2019 m. liepos 16 d., 9– 14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;

2019 m. rugpjūčio 14 d., 9– 14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

Stojantiesiems į dalines specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas, tartis bus tikrinama aukščiau minėtomis dienomis, o taip pat ir šiomis datomis:

2019 m. rugpjūčio 26 d., 9–14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

2019 m. rugpjūčio 27 d., 9–14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

Nepamirškite, kad pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas bus vykdomas ir motyvacijos vertinimas. Jame dalyvauti būtina. Neatvykus į motyvacijos vertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į studijų programą negalimas.

Džiaugiamės, kad net 22 studentai turės galimybę užtikrintai nemokamai studijuoti Specialiąją pedagogiką ir logopediją valstybės finansuojamose vietose!

Registracija į tarties vertinimą vyksta informacinėje LAMA BPO (www.lamabpo.lt) stojimo sistemoje. Registracija vyksta iki birželio 26 d.

 

Kilo klausimų? Susisiekime!

Edukologijos instituto studijų koordinatorė Asta Jundulienė

Tel. (8 41) 595 734, el.p. asta.junduliene@su.lt