DARBO TARYBA PRADĖJO DARBĄ 2018 METAIS SAUSIO 4 D.

Darbo taryba įsikūrusi ŠU I rūmuose (P. Višinskio g. 25), 108 kabinete.

Darbo tarybos pirmininkė Dovilė Ruplienė

Darbo tarybos sekretorė Solveiga Skunčikienė

Darbo tarybos nariai: Dalia Jakaitė, Angelė Kavaliauskienė, Darius Masiliauskas, Kristina Matuzevičiūtė, Vilma Navickienė, Gediminas Ramanauskas, Asta Vaitkevičienė.

Darbo tarybos posėdžiai organizuojami kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį 13.00 val., Centriniuose rūmuose, adresu P. Višinskio 38, Šiauliai.

Darbo taryba priima prašymus ir konsultuoja Šiaulių universiteto bendruomenę (P.Višinskio g. 25) 108 kab., susitarus dėl susitikimo tel. 8 41 595 807 arba el. paštu dovile.rupliene@su.lt).

Darbo tarybos veiklos nuostatai - čia.

Darbo tarybos 2018 m. veiklos ataskaita - čia.