Baigiamuosius darbus gynė menų studijų programų absolventai

gy19

gy19
Birželio 12 d. Šiaulių universiteto dailės galerijoje vyko meno studijų programų baigiamųjų darbų gynimas. Baigiamuosius darbus pristatė ir gynė dailės ir dizaino, dailės (specializacija – grafika), taikomosios dailės ir verslo, audiovizualinio meno bakalauro studijų programų absolventai, taip pat vienas dailės (specializacija – oda) magistrantūros studijų programos gy2
gy2
studentas.

Absolventų baigiamuosius darbus vertino autoritetinga komisija, vadovaujama prof. Vaidoto Janulio, kuriai teko užduotis ne tik įvertinti studentų meninius projektus bei jų teorinius aprašymus, bet ir išklausyti pačių studentų pristatymus, darbo vadovų ir recenzentų komentarus.

birute 1

birute 1

Puikius ir labai gerus įvertinimus gavo net septyni dailės ir dizaino bakalauro ir dailės (specializacija – grafika) studijų programų absolventai. Aukščiausiais balais buvo įvertinti Marijos Šidlauskienės (trijų tapybos darbų kolekcija „Akimirka“), Rasos Vaitiekaitytės (lavinamosios dėlionės, skirtos 3–4 metų amžiaus vaikams), Aurelijos Rapolaitės (trijų tapybos darbų kolekcija „Egzistencijos fragmentai“) ir Agotos Zagorskytės (grafikos kompozicija „Virsmo evoliucija“) darbai. Labai gerus įvertinimus gavo Birutė Marija Stankevičienė (grafikos darbų ciklas mišria technika „Portretų transformacija laike“), Eva Buzaitė (oro taršos aspektai tapybos paveikslų kolekcijoje „Ties riba“), Tomas Slonskis (socialinių plakatų serija „Patyčios ir bendravimas elektroninėje erdvėje“). 

gy6

gy6
Puikiai buvo įvertintas taikomosios dailės ir verslo bakalauro studijų programos studentės Laimos Mickevičiūtės darbas – modulinis poilsio baldas „MINI-MAXI“, taip pat audiovizualinio meno bakalauro studijų programos absolvenčių Simonos Michličenko (vaizdo dekonstrukcija fotomontažų cikle „Ji – Melancholija“) ir Eglės Šaulytės („Mistikos užuomazgos lietuvių videomene“) darbai. Labai gerai įvertinti taikomosios dailės ir verslo bakalauro studijų programos absolvenčių Inetos Lukošiūtės (laisvalaikio aprangos objektų grupė „Sintezė“) ir Auksės Paliukaitės (dekoratyvių interjero dėžių grupė „Skrynios“) baigiamieji darbai.

Vaitiek 1

Vaitiek 1

„Mano bakalauro darbas – lavinamoji dėlionė apie gyvūnus, skirta 3–4 amžiaus vaikams. Ši dėlionė lavina vaikų smulkiąją motoriką, skatina pasaulio, spalvų pažinimą, lavina kalbą. Analizavau pedagoginę literatūrą, kur sakoma, kad geriausiai vaiko lavinimo procesui tinka konstruktoriai ir dėlionės. Nusprendžiau, kad dėlionė bus gaminama iš medžio plokštės, o detalės bus su nedideliais magnetukais. Manau, kad savo ateitį bandysiu sieti su pedagogika, todėl šis baigiamasis darbas buvo man labai artimas“, – apie savo darbą Universiteto dailės galerijoje pasakojo absolventė Rasa Vaitiekaitytė.

gy10

gy10
Vertinimo komisijos nario prof. Ričardo Garbačiausko nuomone, šių metų absolventų baigiamieji darbai savo meniniu lygiu yra panašūs į ankstesnių metų baigiamuosius darbus. Prof. R. Garbačiauskas: „Šiandien mano matyti baigiamieji darbai yra gana gero lygio, o gražiai išeksponuota paroda bus įdomi galerijos lankytojams. Matosi, kad su studentais sąžiningai dirbo jų vadovai, recenzentai. Jaunimas pagal savo išgales darbuose sprendžia filosofines ir egzistencijos problemas. Tapybos darbai gana įvairūs ir skirtingos tematikos, jų lygis gana aukštas“.

gy18

gy18
Kalbantis apie dailės studijų ateitį Šiauliuose, prof. R. Garbačiauskas apgailestavo, kad kasmet mažėja jaunų žmonių, besirenkančių menų studijų programas. „Šiaurės Lietuvos regione menus renkasi daug mažiau žmonių, negu tai buvo prieš kokius penkerius ar dešimt metų. Tai, matyt, yra visos Lietuvos problema. Katastrofiškai mažėja studentų ne tik į menų, bet ir kitas studijų programas. Tai lemia ir demografijos situacija, ir Švietimo ir mokslo ministerijos neaiškūs, visada pamatuoti reformos žingsniai. Dailės studijos Šiauliuose nyksta, tačiau mes tikime, kad situacija galbūt šiek pagerėtų, jeigu pavyktų mums parengti ir patvirtinti naują dailės ir technologijų mokytojo studijų programą. Ar ji pasiteisintų, ar atsirastų norinčių studijuoti – ateities klausimas“, – sako profesorius.

gy11
gy11
gy16
gy16
gy17
gy17
 Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko ir Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti