Aptarti Šiaulių miesto savivaldybės paramos studijuosiantiems Šiaulių universitete skyrimo klausimai

rek3

rek3
Birželio 13 d. Šiaulių universitete vykusiame susitikime su Šiaulių m. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyriaus laikinai einančia vedėjo pareigas vyriausiąja specialiste Ramute Pilypiene buvo aptarta situacija dėl Šiaulių universiteto prašymo Šiaulių miesto savivaldybei dėl paramos Šiaulių universitetui skyrimo geriausių Šiaulių miesto sportininkų studijų finansavimo studijoms Šiaulių universitete.

Priminsime, kad šių metų Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos Šiaulių universitetui skyrimo. Remiantis posėdžio nutarimu, Šiaulių universitetas miesto savivaldybei pateikė asignavimų poreikio paraišką dėl lėšų skyrimo inžinerijos ir informatikos, kūno kultūros ir sporto pedagogikos bei edukologijos, taip pat lietuvių filologijos ir istorijos programų studentams ir prašymo pagrindimo dokumentą. Paraiškoje šių studijų programų finansavimui buvo prašoma per 150 tūkst. Eurų.

rek4

rek4

Susitikime dalyvavo Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, mokslo ir meno prorektorė prof. Ingrida Šaulienė, ir studijų prorektoriaus padėjėja studijoms doc. dr. Laima Liukinevičienė.

Šiaulių universitetas tikisi, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir miesto Taryba atsižvelgs į Šiaulių universiteto prašymą ir prisidės prie geriausių miesto abiturientų ir absolventų studijų Šiauliuose finansavimo. Rektorate įvykusiame susitikime buvo atkreiptas dėmesys, kad visi reikiami dokumentai miesto savivaldybei buvo pateikti laiku, tačiau nerimauta, ar jie bus įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Pasak R. Pilypienės, dar nėra galutinai suderinta Šiaulių miesto administracijos ir politikų nuomonė šiuo klausimu.

Šiaulių universitetas iš savo pusės padarė viską, kas įmanoma, kad parama gabiausių miesto abiturientų ir absolventų studijoms būtų skirta. Studijų prorektoriaus padėjėja doc. dr. L. Liukinevičienė taip pat parengė ir pateikė savivaldybei konkrečius paramos paskirstymo ir administravimo nuostatus, kuriuose nurodoma, kad Šiaulių miesto savivaldybės finansinė parama galėtų būti trijų tipų: 1) grantai studijoms; kurie skiriami studijų kainai padengti valstybės nefinansuojamose vietose; 2) Šiaulių miesto savivaldybės vardinė stipendija; kuri yra vienkartinė ir skiriama aktyviai miestą reprezentuojantiems studentams; 3) grantai miesto garsinimui, kurie skiriami už visavertes studijas ir dalyvavimą tarptautiniuose, miestą garsinančiuose akademiniuose, sporto, kultūros renginiuose užtikrinanti finansinė parama Studijų įstaigos sporto, meno kolektyvams, studentų NVO, mokslo centrams ir pan.

Pražymėtina, kad praėjusiais metais Šiaulių universitetas ženkliai prisidėjo prie gabiausiųjų miesto sportininkų studijų Universitete finansavimo, skirdamas subsidijas jų studijoms iš K. Butkaus paramos fondo.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti