Šiaulių ir Liepojos universitetų specialistai pradėjo vykdyti naują Lietuvos-Latvijos programos projektą

latlit4

latlit4
Liepos 2 d. pradėtas vykdyti bendras Lietuvos-Latvijos projektas Nr. LLI-352 "Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor latlit3
latlit3
disorders / Interprof".

Pagrindinis šio projekto tikslas – sujungiant Šiaulių ir Liepojos universitetų patirtis sukurti, užregistruoti ir pradėti vykdyti mokslo ir praktikos naujovėmis grįstą mokymosi visą gyvenimą programą specialistams, kurių praplėstos reabilitacijos proceso kompetencijos atitiktų darbo rinkos poreikius. Taip pat bus siekiama didinti Lietuvos-Latvijos paribio regione gyvenančių asmenų įsitraukimą į darbo rinkos santykius, dirbant su neurosensorinius sutrikimus turinčiais asmenimis, per inovatyvias ir tarpdisciplininias mokymosi visą gyvenimą strategijas, paremtas mokslo ir praktikos vienove.

latlit10

latlit10
Projekto metu specialistams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, bus sukurtos neformalios, tarpdisciplininio mokymo programos, patremtos naujomis neuro-sensorikos, judesio mokslų ir praktikos žiniomis. Planuojama, kad 80 specialistų iš Šiaulių ir Kuržemės regionų dalyvaus jungtinėse alternatyvios kineziterapijos, logoterapijos, montesori, ergoterapijos, gyvūnų (šunų, arklių bei delfinų) ir meno terapijos mokymų programose, parengtose remiantis mokslo ir praktikos pasiekimais.

latlit6

latlit6
Pagrindinis projekto rezultatas – apmokyti dirbti komandoje skirtingų sričių specialistus, gebančius derinti skirtingas reabilitacijos metodikas, atsižvelgiant į individualius paciento poreikius, galimybes ir pažeidimo pobūdį. Pagrindinė šio projekto naujovė yra tai, kad kartu mokysis skirtingų sričių specialistai, jie bus supažindinti su naujomis ir efektyviomis reabilitacijos priemonėmis ir metodikomis, bus išmokyti dirbti su įranga, padėsiančia taikyti reabilitacijos metodikas kiekvienam pacientui individualiai.

Pirmojo susitikimo metu Šiaulių ir Liepojos universitetų atstovai aptarė pagrindines projekto veiklas ir metodikas, su kuriomis numatoma supažindinti mokymų dalyvius, suformavo projekto valdymo bei jungtines ekspertų, atsakingų už mokymų parengimą, komandas.

Projekto partneriai: Šiaulių ir Liepojos universitetai.

Projekto trukmė: 24 mėnesiai.

Projekto biudžetas: 287550,5 eurų.

Agnė Savenkovienė
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti