Vyksta priėmimas į doktorantūros studijas: galimybė siekiantiems mokslininko karjeros

Liepos-rugpjūčio mėnesiais Šiaulių universitete vyksta prašymų dalyvauti doktorantūros konkurse priėmimas. Tiems, kuriems tyrinėjimas, atsakymų į neišspręstus mokslinius klausimus ieškojimas ir savo žinių beribis gilinimas yra viliojanti ateities perspektyva, tai – puiki galimybė pradėti savo mokslininko kelią ir siekti mokslo daktaro laipsnio.

Doktorantūra – tai doktorantūros studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, jeigu jis įvykdė Doktorantūros nuostatuose nurodytus doktorantūros reikalavimus, savo disertacija ir mokslinėmis publikacijomis parodė gebėjimą savarankiškai ir kritiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, spręsti mokslines problemas ir apgynė daktaro disertaciją.

2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Šiaulių universitetui suteiktos teisės vykdyti doktorantūros studijas kartu su kitomis institucijomis keturiose mokslo kryptyse: Edukologijos, Ekonomikos, Filologijos ir Vadybos. Taigi besirenkantieji doktorantūros studijas Šiaulių universitete savo disertacijas rengti gali vienoje iš šių keturių mokslo krypčių.

damb 6

damb 6

Kalbėdami apie tai, kas paskatino rinktis doktorantūros studijas, du per pastaruosius dvejus mėnesius daktaro disertacijas Šiaulių universitete apsigynę jaunieji mokslo daktarai Jurgita Mikolaitytė ir Kęstutis Dambrauskas sutartinai teigia, kad polinkį išsamiam tyrinėjimui, gilinimuisi į tam tikrą temą pajuto dar magistrantūros studijose. Mokslai magistrantūroje abiems sekėse gerai, o tai ypač paskatino juos baigus nenutraukti savo akademinių ieškojimų. „Įstojau į filologijos doktorantūrą, o čia ėmus gilintis į savo pasirinktą temą, ypač įkvėpė žinojimas, kad tai, ką darau, dar mažai kas darė, ir kad jeigu man pavyks, atlikęs savo tyrimą, pateiksiu atsakymus į klausimus, kurių dar niekas nežino, kaip išspręsti“ – pasakojo dr. K. Dambrauskas, parengęs humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Morkūno Postilės autorystės problema: XVI a. LDK reformatų lietuviškų raštų lyginamasis morfologijos tyrimas“.

j3

j3

Jam antrino dr. J. Mikolaitytė, vos prieš du mėnesius baigusi vadybos mokslų krypties doktorantūros studijas ir apgynusi disertaciją „Bendradarbiavimu grįstos vertės kūrimas tarpsektorinėje partnerystėje“: „Doktorantūra – tai nelengvas, tačiau maloniai varginantis ieškojimų kelias. Kiekvienas, perėjęs juo, tikrai pasakys, kad tai, ką darė, yra prasminga ir kad buvo verta. Parengti daktaro disertaciją yra didelis darbas, tačiau jis nebaugina – į priekį veda nuoširdus susidomėjimas savo tema, tikėjimas ja. O kai tai, ką darai, tau yra tikrai įdomu, kasdien atsikeli su naujomis mintimis ir sprendimais, kaip išsikeltas mokslo problemas spręsti savo rengiamu darbu.“

Abu mokslo daktarai sutaria, kad tai, ką praėjo, tikrai kartotų ir antrą kartą, bei ragina svarstančius apie doktorantūros studijas ilgai nedvejoti: doktorantūra – tai ne tik darbas rengiant disertaciją, tačiau ir susipažinimas su įdomiais, tavo tyrinėjamai temai svarbiais žmonėmis, dalyvavimas tarptautinėse mokslo konferencijose įvairiose šalyse, stažuotės užsienio universitetuose ir galiausiai didelis pasitenkinimas gautu rezultatu.

Susidomėję galimybe studijuoti doktorantūroje į studijas yra priimami atviro konkurso būdu pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Stodamas į pasirinktos mokslo krypties doktorantūros studijas Šiaulių universitete, stojantysis turi išsinagrinėti, kokios tematikos yra galimos šių metų stojime (edukologijos doktorantūros tematikos skelbiamos čia; ekonomikos doktorantūros tematikos skelbiamos čia; filologijos doktorantūros tematikos skelbiamos čia; vadybos doktorantūros tematikos skelbiamos čia – žiūrėti, kokios tematikos yra nurodytos kaip vadovaujamos Šiaulių universiteto mokslininkų).

Išsirinkus tematiką, būtina teikti prašymą dalyvauti konkurse; prašymų priėmimas vyksta 2018 07 02 – 2018 08 31. Dokumentų priėmimo laikas: darbo dienomis 9.00–15.00 val.

Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai – Rita Melienė, tel. (8 41) 595 821, el. paštas doktorantura@cr.su.lt

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti