Jaunuoliai, apsisprendę studijuoti ir dirbti Šiauliuose, gaus miesto savivaldybės stipendijas

laboratorija 2 10

laboratorija 2 10

Ne kartą per pastaruosius metus vykę Šiaulių universiteto atstovų pokalbiai su Šiaulių miesto vadovais apie būtinybę savivaldos ir verslo organizacijoms materialinėmis paskatomis prisidėti prie siekio pritraukti jaunimą ir jaunus specialistus mokytis ir gyventi Šiauliuose davė apčiuopiamų vaisių: nuo šiol Šiauliuose bus pradėtos mokėti negrąžintinos stipendijos mieste besimokantiems moksleiviams ir studentams, kurie po mokslų čia ir liks dirbti. Tokias stipendijas įsteigė Šiaulių miesto savivaldybė.

Štai Šiaulių universiteto studentas galės kas mėnesį gauti 4 bazinių socialinių išmokų dydžio stipendiją – po 152 eurus per mėnesį.

Kiekvienas tokią stipendiją norintis gauti jaunuolis prieš tai privalės susirasti darbdavį, kuris garantuos, kad baigęs mokslus jaunasis specialistas ne mažiau negu 3 metus dirbs Šiauliuose pagal įgytą kvalifikaciją. Būsimą darbdavį susirasti galima ir dar tebestudijuojant. Pretenduoti į minėtą stipendiją studentas galės, jei pasirašys keturšalę sutartį su mokymo įstaiga, darbdaviu ir Šiaulių miesto savivaldybe. Daugiau informacijos apie šią programą – čia.

Šiaulių miesto savivaldybė, pristatydamą šią iniciatyvą, akcentuoja, kad ja pasinaudoti galės tas jaunuolis, kuris savo svajonių profesiją sieks įgyti arba jos jau mokosi Šiaulių švietimo organizacijose (pvz., Šiaulių universitete) ir baigęs mokslus norėtų dirbti Šiaulių įmonėje ar įstaigoje. Toks studentas turės susirasti savo būsimą darbdavį – bet kurios srities Šiaulių miesto įmonę ar įstaigą – ir su ja sudaryti susitarimą dėl įdarbinimo ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui pagal įgytą kvalifikaciją. Paskelbus studijų paramos konkursą, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui reikės pateikti reikalaujamus dokumentus arba atsiųsti juos el. paštu sandra.bubliauskiene@siauliai.lt. Studijų paramos komisijai pritarus dėl studijų paramos skyrimo, beliks pasirašyti keturšalę bendradarbiavimo ir paramos sutartį ir gauti iš draudimo bendrovės laidavimo raštą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo draudimo. Atmintinė jaunuoliams, norintiems siekti šios stipendijos, – čia.

Šiaulių universiteto studentai galės pretenduoti ne vien į šią stipendiją. Šių metų pirmakursiai galės pretenduoti į universitete plėtojamos Mecenatų programos siūlomą finansinę paramą, kurios vystymui prestižiniai Šiaulių miesto klubai ir organizacijos steigia savo stipendijas. Pvz., Šiaulių miesto Lions klubas Alka yra įsteigęs 1000 Eur stipendiją, kuri bus išmokama per mokslo metus ir kuriai Šiaulių universiteto studentai galės teikti paraiškas rugsėjo mėnesį.

Būsimieji pirmo kurso studentai galės siekti ir mecenato prof. K. Butkaus fondo ar pedagoginių studijų stipendijos. Daugiau informacijos apie naudas, pasirinkus studijuoti Šiaulių universitete – čia.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Nuotrauka – Tomas Andrijauskas.

Grįžti