Kvalifikacijos kėlimas ir naujų kompetencijų įgijimas – būsimų Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto studentų motyvacija

Šiaulių universitete vykstantis prašymų dalyvauti Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto kuruojamų studijų programų konkursuose priėmimas įsibėgėjo. Artėjant naujiems mokslo metams, priėmimo komisija gauna prašymus norinčiųjų studijuoti profesines ir neformaliojo švietimo studijas. Šiais metais prašymus studijuoti jau pateikė daugiau nei 170 būsimų studentų.

e24

e24

Noras tobulinti savo žinias, įgyti išsilavinimą, suteikiantį dar aukštesnio lygio kompetencijas, skleisti sukauptą patirtį ir žinias vis dažniau motyvuoja aukštąjį išsilavinimą turinčius asmenis rinktis profesines ar neformaliąsias studijų programas. Būtent tokias galimybes siūlo Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas, kurio tikslas – įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti jų kompetencijas, prisidedant prie šalies ir regiono ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos. Institute sudarytos palankiausios sąlygos mokytis asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tenkinti savišvietos poreikius.

Įvairių sričių specialistai, norintys patobulinti savo kvalifikacines žinias, šiais metais pateikė prašymus studijuoti pedagogikos, integruotų gamtos mokslų pegadogikos, pradinio ugdymo pedagogikos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos ir socialinės pedagogikos studijų programose. Populiariausia studijų programa – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika, kuri sulaukė net šimto prašymų studijuoti. Pedagogikos studijas pasirinko 40 studentų, 18 prašymų pateikta į pradinio ugdymo pedagogikos studijas, o 15 prašymų – į įntegruotų gamtos mokslų pedagogikos studijų programą. 9 asmenys pateikę prašymus studijuoti socialinės pedagogikos studijas.

Iš visų studentų, pateikusių prašymus, penkiolika studentų gavo valstybės finansuojamą vietą. Aukščiau minėtos kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo studijos finansuojamos ir iš projekto „Tęsk“ lėšų. Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, dalyvauja šiame projekte ir siekia kokybinio poveikio studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams, norintiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams, ar norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą. Taip siekiama įgyvendinti veiksmingus pokyčius švietimo įstaigose ir pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus. Projekto „Tęsk“ finansavimą šiais metais gavo net 130 būsimų studentų. Dar 28 studijuojantieji studijas finansuos savo lėšomis.

Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas priėmimą į perkvalifikavimo, tęstines, profesines ir neformaliąsias studijas vykdys iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.), adresu: Vytauto g. 84, Šiauliai (115 kab).

Informacija apie priėmimą teikiama: el. p. priemimas@tsi.su.lt, tel. (8 41) 595 856 arba (8 41) 595 850.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti