TIKSLINĖS IŠMOKOS 2018 M. RUDENS SEMESTRUI. PAPILDOMAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

TIKSLINĖS IŠMOKOS 2018 M. RUDENS SEMESTRUI PAPILDOMAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 16 d.

Tikslinę išmoką (kurios dydis – 152 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. 1.yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. 2.turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumą;
  3. 3.aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja:

       ● pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;

       ● pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

       ● trečioje pakopoje (doktorantūroje);

       ●.pagal profesinių studijų programą.

     4. neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

 

Neįgalūs studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/ prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2018 m. rudens semestras_gruodis_). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

 

 

Visa informacija apie tikslines išmokas Fondo tinklalapyje

http://vsf.lrv.lt/lt/projektas-neigaliesiems-studentams-studiju-prieinamumo-didinimas/tikslines-ismokos-1/tikslines-ismokos