Universiteto pedagogai kartu su Suomijos, Austrijos ir Vokietijos kolegomis dalijasi įtraukiojo ugdymo patirtimi

ink30

ink30
Šauliuose prasidėjo tarptautinio projekto „Inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas mene“ dalyvių susitikimas. Projekto dalyviai – Suomijos, Vokietijos, Austrijos ir Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos ir vizualiųjmenų katedros mokslininkai, doktorantai bei Šiaulių I muzikos mokyklos pedagogai. Projekto tikslas – pasidalyti patirtimi, kaip įtraukiojo ugdymo idėją galima pritaikyti meninio ugdymo procese.

ink34

ink34
„Įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas yra ir Šiaulių universiteto edukologų viena pagrindinių krypčių, nes šios idėjos yra plačiai propaguojamos ir taikomos visoje Europoje. Projekto iniciatoriai ir vadovai yra suomiai – Kuopijos konservatorija ir Savonijos universiteto padalinys Kuopijoje, kadangi Suomijoje specializuoto įtraukiojo ugdymo sistema, susieta su menais, yra plačiai išvystyta. Džiugu, kad projekto partneriais suomiai pasirinko mus, taip pat kolegas iš Vokietijos Vechtos bei Austrijos Vienos muzikos ir scenos meno universitetų.

ink35

ink35
Šio projekto dėka projekto partneriai vyksta vieni pas kitus, dalijasi patirtimi. Vienas iš pagrindinių tikslų – pritaikyti įgytą praktiką savo šalyse egzistuojančiose ugdymo sistemose, nepaisant to, kad visose šalyse ugdymo sistemos yra gana skirtingos. Įgyta įtraukiojo ugdymo taikymo mene patirtis leis pradėti daryti įvairius tyrimus, leis koreguoti mūsų pedagogų rengimo programas.

Šiaulių universiteto ir Šiaulių I muzikos mokyklos atstovai jau lankėsi Suomijoje. Vokietijoje ir Austrijoje. Suomijoje aplankėme daug įvairių tipų ugdymo įstaigų, stebėjome atviras pamokas, pamatėme, kaip ir kokiais metodais dirbama. Buvo labai įdomu pamatyti Suomijos įtraukiojo ugdymo sistemą, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų požiūrį į ugdytinius. Nustebino tai, kad ten yra teikiama didžiulė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose. Ten mokytojai turi daug padėjėjų, asistentų. Pavyzdžiui, vienam vaikui gali būti priskirti net trys padėjėjai, kurie padeda spręsti iškylančias problemas, padeda įveikti sunkumus. Pas mus, deja, to nėra, todėl įtraukiojo ugdymo mene idėja mūsų šalyje dar labai sunkiai įgyvendinama“, – sako viena iš projekto dalyvių, Šiaulių universiteto Edukologijos katedros docentė dr. Edita Musneckienė.

ink25

ink25
Šiauliuose projekto dalyviai siekia pamatyti kuo daugiau įvairių veiklų, aplankyti kuo daugiau įvairių tipų ugdymo įstaigų, taip pat susipažinti su Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros ir kitų padalinių darbu. Jie jau lankėsi Šiaulių dienos centre „Goda“, kur susižavėję klausėsi muzikos spalvų orkestro koncertą. Svečiai sakė netikėję, kad žmonės, turintys tokią stiprią negalę, gali taip puikiai muzikuoti ir dalyvauti socialiniame gyvenime. Vakar, spalio 23 d., mūsų universitete svečiai susipažino su studijų programomis, mokslininkų darbais. Tolesnėje programoje yra numatyta aplankyti Aukštelkės globos namus bei Aukštelkės pagrindinę mokyklą, Šiaulių I muzikos mokyklą, Šiaulių logopedinę mokyklą, kur bus stebimos atviros muzikos, dailės pamokos, diskutuojama įtraukiojo ugdymo pritaikymo mene temomis. Muzikos pedagogams iš užsienio šalių tradicinę lietuvišką vakaronę-koncertą surengs Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis „Saulė“.

ink39

ink39
Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros vedėja prof. Diana Strakšienė, viena iš projekto vadovių, sako, kad mūsų universiteto mokslininkams šis projektas yra labai naudingas tuo, jog bendradarbiaujant su kolegomis iš užsienio šalių įgyjama neįkainuojama patirtis. „Suomijos, kur įtraukusis ugdymas yra gerokai pažengęs, patirtį jau bandome pritaikyti savo darbe, mūsų studentai į savo baigiamuosius darbus įtraukia įtraukiojo ugdymo idėjas. Mano nuomone, menas yra pati geriausia terpė realizuoti įtraukiojo ugdymo idėjas. Muzikos ar dailės dėka vaikai gali užsiimti kūryba, gali dalyvauti socialinėje veikloje gali vystyti savo asmeninius gebėjimus. Mes, Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros mokslininkai, artimiausiu metu sieksime į muzikos pedagogų rengimo programą įtraukti dalyką „Įtraukusis ugdymas“, o ateityje labai rimtai galvojame iš esmės keisti muzikos pedagogų magistrantūros studijų programą, kuri būtų orientuota į įtraukųjį (inkliuzinį) ugdymą ir būtų išskirtinė Lietuvoje“, – teigia prof. D. Strakšienė.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti