Universiteto tarybai pristatytas detalusis integracijos į Vilniaus universitetą plano projektas

tary9

tary9
Spalio 25 d. Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo svarstyti trys klausimai – dėl Šiaulių universiteto rektoriaus 2018 m. pirmo pusmečio veiklos ataskaitos. (pristatė rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Finansų ir ekonomikos tarnybos direktorė Rasa Ginaitė), dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu įgyvendinimo. (Universiteto strateginio procesų vadovė dr. Renata Bilbokaitė), dėl investuojamo turto perdavimo LR turto bankui. (pristatė Infrastruktūros valdymo tarnybos direktorius Aidanas Barzelis). Tarybos nariai priėmė rektoriaus prof. Donato Jurgaičio prašymą trauktis iš einamų pareigų. Darbą baigiančio rektoriaus darbo sutartis su universitetu baigiasi spalio 31 d.

Posėdžio pradžioje trims Šiaulių universiteto studentams buvo įteiktos vardinės stipendijos. Dvi stipendijas po 300 JAV dolerių, skirtas humanitarinius mokslus studijuojantiems studentams, paskyrė JAV Lietuvių fondas. Pranės Masiokaitės-Visockienės vardinė stipendija įteikta lietuvių kalbotyros magistrantūros studijų programos antro kurso studentei Aušrinei Petrevičiūtei, o Benedikto Masioko vardinė stipendija – taip pat lietuvių kalbotyros magistrantūros studijų programos studentei Jolantai Švėgždaitei. Apdovanojimus įteikė Šiaulių universiteto tarybos pirmininkas Vidmantas Japertas. Vardinę 1000 eurų dydžio stipendiją Šiaulių „Alkos“ Lions klubas paskyrė verslo administravimo I kurso studentui Audriui Kazlauskui. Stipendiją įteikė „Alkos“ Lions klubo prezidentas Rimvydas Tamulaitis ir jo pavaduotojas Vygintas Ališauskas.

tary14
tary14
tary16
tary16

tary10

tary10
Pristatydamas Šiaulių universiteto rektoriaus 2018 m. pirmo pusmečio veiklos ataskaitą rektorius prof. D. Jurgaitis pažymėjo, kad valstybės skiriami asignavimai jau keletą metų šiek tiek mažėja, taip pat truputį mažėja universiteto uždirbamos lėšos. Vis dėlto rektorius patikino, kad šie metai bus užbaigti sėkmingai ir lėšų nepritrūks.

tary11

tary11
Finansų tarnybos direktorė-vyr. finansininkė Rasa Ginaitė pateikė 2018 m. pirmo pusmečio pajamų ir išlaidų sąmatą. Direktorė pažymėjo, kad kai kurios išlaidų eilutės, kuriose išlaidos gerokai viršytos, bus pakoreguotos metų gale, nes asignavimai universitetą pasieks antrame šių metų pusmetyje. Pagal pateiktus duomenis pirmąjį pusmetį universitetas įsisavino 95 proc. valstybės skirtų asignavimų, o nuosavų lėšų išlaidų planas viršytas apie 30 proc. Bendras išlaidų sąmatos plano įvykdymas 2018 m. birželio mėn. 30 d. sudaro 116 proc. Universiteto tarybos nariai kitam tarybos posėdžiui, kuris numatomas kitą savaitę, paprašė detalesnės pajamų ir išlaidų sąmatos analizės.

tary5

tary5
Šiaulių universiteto integracijos į Vilniaus universitetą planą pristačiusi dr. R. Bilbokaitė pažymėjo, kad pateiktas dokumentas dar yra negalutinis, jis dar koreguojamas. Ji taip pat priminė, kad pagrindinis jungimosi su Vilniaus universitetu tikslas – išsaugoti aukšto lygio universitetines studijas Šiauliuose, o tam, kad taip būtų, reikia aukšto lygio mokslo ir studijų. Plane detaliai aptariamos šios sritys: finansų valdymas, infrastruktūros (turto) valdymas, studijų valdymas, mokslo ir doktorantūros valdymas, bibliotekos veiklų integravimas, rinkodaros ir komunikacijos valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, informacinių technologinių valdymas, teisės valdymas, dokumentų valdymas, kamieninio akademinio padalinio valdymo sąranga. „Pagrindinės diskusijos rengiant projektą su Vilniaus universiteto atstovais buvo dėl to, kas bus centralizuojama ir decentralizuojama, kokios funkcijos bus perduodamos VU centrinei administracijai, kas bus deleguota padaliniui Šiauliuose. Numatoma, kad mokslas ir studijos Šiaulių universitete bus vykdomos dviejuose šakiniuose akademiniuose padaliniuose – Pedagogų rengimo ir Regionų plėtros institutuose. Taip pat išliks ir Mokymosi visą gyvenimą centras, Botanikos sodas, Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras, padalinio administracinius procesus koordinuos Studijų skyrius ir Bendrųjų reikalų skyrius. Šiaulių universiteto biblioteka taps Vilniaus universiteto nacionalinės bibliotekos padaliniu Šiauliuose“, – pažymėjo dr. R. Bilbokaitė.

Posėdžio pabaigoje A. Barzelis pateikė informaciją dėl Šiaulių universiteto nenaudojamo nekilnojamo turto panaudos galimybių.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti