Nuo lapkričio 2 d. laikinojo rektoriaus pareigas eina prof. dr. D. Šiaučiūnas

Darius Šiaučiūnas

Darius Šiaučiūnas

Spalio 30 d. vykusiame Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo svarstyti 5 klausimai, kurių svarbiausias – laikinojo Šiaulių universiteto rektoriaus paskyrimas. Į laikinojo rektoriaus pareigas buvo pasiūlytos dvi kandidatūros – studijų prorektoriaus prof. dr. Remigijaus Bubnio ir Informatikos katedros profesoriaus, matematiko prof. dr. Dariaus Šiaučiūno. Slaptu balsavimu į laikinojo rektoriaus pareigas buvo paskirtas prof. dr. Darius Šiaučiūnas, kuris šias pareigas oficialiai eiti pradėjo lapkričio 2 d.

rek13

rek13

Į laikinojo Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas paskirtas prof. D. Šiaučiūnas sakė nesitikėjęs, kad bus išreikštas toks universiteto tarybos narių pasitikėjimas. „Dabar teks dirbti. Pirmas žingsnis – komandos pasirinkimas, po to – strateginių tikslų formavimas, bet tikslai nebus kiti, negu iki šiol buvo išsikėlusi buvusio rektoriaus komanda“, – po balsavimo rezultatų paskelbimo kalbėjo laikinasis Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. D. Šiaučiūnas. „Šiaulių universiteto bendruomenė pastaruosius metus daug dirbo siekdama išsigryninti ir nustatyti universiteto veiklos kryptį bei numatyti, kaip Šiaurės Lietuvoje pastaruosius septyniasdešimt metų vienu ar kitu pavidalu veikianti aukštojo mokslo institucija dirbs ateityje. Daug pastangų įdėta siekiant suprojektuoti Šiaulių universiteto vietą vykstančioje aukštojo mokslo reformoje bei svarstant, kaip tai paveiks aukštojo universitetinio mokslo perspektyvas mūsų regione. Tai jautrūs klausimai, kurių sprendimas paveiks ne tik mūsų universiteto bendruomenę, bet ir viso regiono raidą, todėl natūralu, kad iki šiandien padaryti darbai nebus užbraukiami – atvirkščiai, matau būtinybę juos tęsti“.

rek5

rek5

Naujo laikino rektoriaus paskyrimu universiteto vadovybės keitimasis nesibaigė. Po tarybos posėdžio ir balsavimo dėl laikino rektoriaus skyrimo, universiteto tarybą pranešė paliekantis jos pirmininkas Vidmantas Japertas. Jis atsistatydino ir iš tarybos pirmininko, ir iš tarybos narių pareigų. V. Japertas pažymėjo, kad traukiasi dėl išsiskyrusio jo kaip tarybos pirmininko ir tarybos narių požiūrio į laikinojo rektoriaus skyrimo procesą. Pabrėždamas, kad nepaisant išsiskyrusių požiūrių, tarybos darbas vyko ir vyks konstruktyviai, besitraukiantis jos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad naujojo universiteto vadovo laukia rimtas darbas. „Šiaulių universiteto pasirinkta kryptis nebus keičiama. Visi naujos vadovybės formavimo klausimai bus nukreipti į sklandų Šiaulių universiteto evoliucijos procesą ir jo ateitį. Manau, kad visų laukia įdomus, konstruktyvus ir atsakingas darbas“, – sakė V. Japertas. Artimiausiame posėdyje Šiaulių universiteto tarybos nariai turės išsirinkti naują tarybos pirmininką.

rek3

rek3

 
Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti