Socialinės stipendijos 2019 m. pavasario semestrui

Paraiškos socialinėms stipendijoms pavasario semestrui teikiamos nuo 2019 m. sausio 20 d. iki 2019 m. vasario 20 d. (įskaitytinai) per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį>> prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildžius nustatytos formos paraišką. Tik šiuo būdu užpildęs paraišką studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Kaip pateikti prašymą? Išsami informacija apie paraiškų pildymo tvarką yra pateikta Fondo interneto tinklalapyje. Prieš prisijungdami prie IS “PARAMA“, paspaudę nuorodą „Pagalba“, studentai gali susipažinti su IS „PARAMA“ naudotojo vadovu, kuriame detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai ir pateiktas vaizdinis studento darbo vietos aprašymas. Be to, studentai siekdami gauti informaciją apie paraiškų pildymą, gali asmeniškai kreiptis į Fondą (Viktorija Vigėlienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 264 7153; el. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt).

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

  • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį;
  • laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą;
  • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Naują paraišką būtina pateikti kiekvieną semestrą. Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

  • rudens semestrą: einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
  • pavasario semestrą: einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,5 Eur per mėnesį).

Stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti Fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Visa informacija apie socialines stipendijas Fondo tinklalapyje>>