In memoriam Birutė Kazimiera Salatkienė (1951–2018)

Birute

Birute
Gruodžio 6 d. iškeliavo Amžinybėn iškili Lietuvos archeologė, muziejininkė, pedagogė, Šiaulių universiteto docentė Birutė Salatkienė.

Kilusi iš Stebuliškių kaimo (Marijampolės raj.) ūkininkų šeimos, baigusi Liudvinavo vidurinę mokyklą, Birutė Salatkienė pasirinko istorijos studijas Vilniaus universitete. Nuo pirmojo kurso kiekvienais studijų metais ji dirbo archeologinėse ekspedicijose, vadovaujant archeologams V. Daugudžiui, P. Kulikauskui, R. Rimantienei ir kt. Baigusi studijas, 1974–1998 m. dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja, vėliau iki šių metų – vyresniąja muziejininke. Jos iniciatyva 1989 m. muziejuje įkurtas Archeologijos skyrius. Ji buvo LR kultūros ministerijos muziejų ekspertų komisijos narė, viena iš Lietuvos muziejininkų draugijos organizatorių ir valdybos, Lietuvos archeologijos draugijos, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos, ICOM narė. 1997 m. buvo išrinkta Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sektoriaus pirmininke, 1998 m. apdovanota respublikine LR kultūros ministerijos premija už muziejinę veiklą, 2007 m. – Pelikso Bugailiškio premija už kraštotyros darbus, kultūros paveldo puoselėjimą.

1998 metais, jau nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikais, kada vyko esminiai istorijos mokslo permąstymai, kada buvo siekiama įkurti universitetą Šiauliuose, ji aktyviai įsiliejo į šios aukštosios mokyklos akademinę bendruomenę, dalyvavo kuriant Šiaurės Lietuvos tyrimų centrą, ŠU Istorijos katedrą, jos kuruojamas bakalauro ir magistro programas. Nuo 1982 m. B. Salatkienė savarankiškai tyrinėjo geležies amžiaus archeologinius paminklus. 2007 m. Klaipėdos universitete eksternu B. Salatkienė apgynė daktaro disertaciją „Geležies metalurgija Lietuvoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys“. 2009 m. ji išleido monografiją „Geležies metalurgija Lietuvoje“. B. Salatkienės moksliniai interesai apėmė geležies amžiaus materialinę kultūrą, eksperimentinę archeologiją, muziejininkystę ir muzeologiją. Nuo 1990 m. tyrinėjo Lieporių archeologinį kompleksą, Kurtuvėnų dvaro sodybą, parašė virš 50 mokslo straipsnių. Jos paskaitos studentams, visuomenei ir publikacijos spaudoje visada susilaukdavo didelio susidomėjimo.

Birutė Kazimiera Salatkienė - gilios erudicijos mokslininkė, plačios širdies žmogus, atsidavusi savo mokiniams. Ilsėkis ramybėje, brangi Birute.

Su Birute Kazimiera Salatkiene atsisveikinsime Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios laidojimo salėje (nuo 11 val. šeštadienį), sekmadienį 18 val. Mišios, pirmadienį 13 val. laidojama Ginkūnų kapinėse.

prof. dr. Rita Regina Trimonienė

 

Prisiminkime doc. Birutę Salatkienę vaizdo siužetuose:

https://www.youtube.com/watch?v=w9Fs1XsM7EE

https://www.youtube.com/watch?v=TqLdcAlf7V0

Grįžti