Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune Šiaulių universiteto ieškokite Vilniaus universiteto stende

litekspo 1

litekspo 1

Sausio 17 d., ketvirtadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks pirmoji 2019 m. aukštųjų mokyklų mugė. Renginyje aukštesniųjų klasių moksleiviai, mokytojai ir visi, kurie domisi aukštuoju mokslu, galės susipažinti su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, pirmosios ir antrosios pakopos studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka.

Tai jau 18-oji mokslo mugė, kurioje susitinka aukštojo mokslo atstovai, buriasi esami ir būsimieji studentai.

Lietuvoje tebevykstant valstybinių universitetų tinklo optimizavimo procesui, šiandieninis abituriento pasirinkimas privalo būti atsakingas ir apgalvotas. Šiaulių universitetui tampant Vilniaus universiteto dalimi, visos studijų programos, į kurias bus vykdomas priėmimas Šiauliuose, parodos metu bus pristatomos Vilniaus universiteto stende.

2019 m. studijoms Šiauliuose bus galima rinktis šias studijų programas:

bakalauro studijos – anglų filologija (vertimas raštu, antros užsienio kalbos (vokiečių, rusų) pasirinkimo galimybė), programų sistemos, mechanikos inžinerija ir robotika (specializacija: robotizuotų sistemų valdymas), ekonomika (specializacijos: finansai ir bankininkystė, apskaita), socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (jungtinė programa su Rėzeknės technologijų akademija Latvijoje), visuomenės sveikata, kineziterapija, muzikos pedagogika (specializacijos: garso režisavimas, renginių vadyba), pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacijos: vaikų sportinis ugdymas, suaugusiųjų laisvalaiko sportas), specialioji pedagogika ir logopedija, gamtamokslinis ugdymas, dalyko pedagogika (lietuvių kalba, istorija, anglų kalba: vieno arba dviejų mokomųjų dalykų mokymas), verslo administravimas (specializacijos: logistikos valdymas, marketingo valdymas), viešasis administravimas ( specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas viešajame sektoriuje);

magistro studijos – gamtinių sistemų valdymas, istorija ir politika, lietuvių kalbotyra, verslo informatika, išmaniosios gamybos inžinerija, matematika (specializacija: didžiųjų duomenų analitika (Big Data Analytics), dailė (specializacijos: dizainas, grafika), socialinis darbas (jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios raidos universitetu „Ukraina“ (angl. Open International University of Human Development „Ukraina“), ekonomika, edukologija (specializacijos: švietimo vadyba, vaiko teisių apsaugos vadyba, švietimo kokybės vadyba), kūno kultūros ir sporto edukologija (specializacijos: neįgaliųjų fizinė veikla, sportinio ugdymo vadyba, kūno kultūros edukologija), muzikos pedagogika, specialioji pedagogika (specializacija: logopedija), vadyba, viešasis valdymas (specializacijos: dalyvaujamasis valdymas, regionų ir vietos politika), regionų plėtra ir valdymas (jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu Čekijoje).

Stojančiuosius, jau turinčius universitetinio mokslo diplomą, Šiauliuose kviečiame rinktis jus dominančias kitas bakalauro studijas aukštesniame kurse arba įgyti kitos srities magistro išsilavinimą, renkantis papildomas studijas! Sutrumpintos studijos skirtos norintiems įgyti kitą bakalauro laipsnį, o papildomos studijos – norintiems įgyti kitos srities nei turimas išsilavinimas magistro laipsnį.

Aukštųjų mokyklų mugės užduotis – ne tik padėti išsirinkti studijų programą, bet ir papildomai pateikti informacijos apie planuojamą studijų kokybės gerinimą, teigiamus šiandienos ir rytdienos pokyčius, studijų atitiktį valstybės, visuomenės ir darbo rinkos poreikiams.

2019 metų abiturientams, ketinantiems studijuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose, slenkstinių reikalavimų (švietimo ir mokslo ministro įsakyme jie vadinami minimaliais rodikliais) kartelė keliama aukščiau. Jie turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) bei matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą. Vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino tinka ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas.

Į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio. Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7.

Konkursinio balo skaičiavimo ir stojančiųjų atrankos principai 2019 metais keičiasi mažai. Paminėtina, kad už teigiamai įvertintą motyvaciją stojantiems į ugdymo mokslus, kuriuos baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, papildomų balų nebus skiriama.

Konkursinio balo sandara labiausiai keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti.

Pretenduosiantiems į sporto studijų programas (valstybės finansuojamas studijų vietas) mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: ateinančiais metais jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo. Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.). Taip pat bus vertinami paskutinių ketverių metų sporto pasiekimai.

Aukštųjų mokyklų mugės Kaune darbo laikas: nuo 10:00 val. iki 17:00 val.

litekspo 2

litekspo 2

Parodos partneris – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Įėjimas į renginį nemokamas. Nepraleiskite progos pabendrauti su Šiaulių universiteto atstovais!

Išsamią informaciją dėl priėmimo studijoms Šiauliuose darbo dienomis teikia vyriausioji specialistė priėmimui Živilė Brasienė, tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Parengė Zenonas Ripinskis

Grįžti