Išrinkta nauja Šiaulių universiteto darbuotojų profesinės sąjungos valdyba

profe 4

profe 4
Sausio 9 d. įvyko Šiaulių universiteto darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame buvo pristatoma 2015–2018 metų pirmininkės ir finansų revizoriaus atskaita, surengti nauji profesinės sąjungos komiteto, pirmininko bei finansų revizoriaus rinkimai.

profe 3

profe 3
Šiaulių universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Angelė Kavaliauskienė savo ataskaitoje apžvelgė pastarųjų metų organizacijos veiklos rezultatus, pažymėdama, jog teko ne kartą ginti universiteto darbuotojų interesus. Pirmininkė teigė, jog dažnai pasigenda ir pačių universiteto darbuotojų aktyvumo bei ryžto ginti savo teises. „Mūsų veiklos sėkmė priklauso nuo mūsų pačių. Tenka pastebėti, jog mūsų žmonės kažkodėl nėra aktyvūs kovotojai už savo teises, bijo, nėra tokie drąsūs, kaip mokytojai, kurie sutelktai gina savo interesus, kelia valdžiai klausimus dėl vykdomų reformų. Pastaruoju metu Vyriausybės vykdoma aukštojo mokslo reforma regioniniam Šiaulių universitetui turi skaudžias pasekmes. Vyksta mūsų universiteto studijų programų naikinimas – skiriama mažai studijų krepšelių, o, nesurinkus pakankamai studentų, galinčių susimokėti už brangias studijas, jos uždaromos, teigiant, kad nerentabilios studijos negali būti vykdomos. Dėl to nukenčia universiteto finansavimas, mažinamas etatų skaičius, beveik nekyla dėstytojų atlyginimai, žmonės patiria stresą, netikrumo dėl ateities jausmą“, – kalbėjo A. Kavaliauskienė. 

Šiaulių universiteti darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė painformavo, jog Vilniaus universitete, prie kurio reorganizacijos būdų numatoma prijungti Šiaulių universitetą, veikia trys profesinės sąjungos, tačiau mūsų darbuotojų profesinė sąjunga planuoja likti savarankiška.

profe 2

profe 2
Susirinkimo konferencijos dalyviams savo įžvalgas apie aukštojo mokslo reformos eigą ir politinę situaciją pristatė Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. Jonas Jasaitis. Jo nuomone, Vyriausybės vykdoma universitetų skaičiaus mažinimo šalyje politika, nesitariant nei su profesinėmis sąjungomis, nei su Lietuvos mokslininkų sąjunga, sukėlė didelį chaosą ir naudos kol kas nedavė. Anot J. Jasaičio, vien universitetų iškabų ir antspaudų pakeitimui ŠMM planuoja išleisti per 120 mln. eurų. „Tai, kaip vykdoma universitetų reforma, turėtų rūpėti kiekvienam iš mūsų. Galima teigti, jog mums nosį nušluostė mokytojų profesinės sąjungos, aiškiai ir principingai pareiškusios savo nuomonę ir pateikusios savo reikalavimus. Jos parodė, kad galima ir reikia daryti įtaką buldozeriniu principu vykdomai politikai“, – pažymėjo prof. J. Jasaitis.

Susirinkimo metu universiteto darbuotojų profesinės sąjungos nariai kėlė klausimų dėl didėjančios darbų apimties ir nekylančių atlyginimų, dėl atostoginių išmokų skaičiavimo ir kt.

Susirinkimo metu į naują Šiaulių universiteto darbuotojų profesinę sąjungos valdybą buvo pasiūlytos 6 kandidatūros, už kurias buvo balsuojama. Į universiteto darbuotojų profesinės sąjungos valdybą išrinkti: Angelė Kavaliauskienė, Laima Tomėnienė, Virginija Garbaliauskienė, Zenonas Ripinskis, Vilma Navickienė ir Jonas Jasaitis. Finansų revizoriaus pareigas toliau eis Lilija Laidauskaitė. Pirmininke patvirtinta Angelė Kavaliauskienė.

Susirinkimo pabaigoje universiteto profesinės sąjungos pirmininkė Angelė Kavaliauskienė pakvietė paremti savo profesinę organizaciją ir skirti jai 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą.

Šiaulių universiteto darbuotojų profesinė sąjunga kviečia visus savo narius dalyvauti sausio 15 d. universiteto Darbo tarybos inicijuojamame bendruomenės susitikime, kurio metu bus pristatyti Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai ir pagrindiniai Lietuvos mokesčių sistemos pokyčiai, susiję su darbo pajamų apmokestinimu. Susitikimas vyks Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų (205 a.) salėje 14 val.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti