Šiaulių universitete paminėtas LKD Šiaulių skyriaus 30-metis

liejub 10

liejub 10
Į Šiaulių universiteto lituanistikos kabinetą susirinkę aktyviausi Lietuvių kalbos draugijos (LKD) nariai paminėjo atkurtos LKD Šiaulių skyriaus 30-metį.

liejunb 1

liejunb 1
Renginio metu prisiminta LKD Šiaulių skyriaus, kurį daugiausiai sudaro Šiaulių aukštosios mokyklos bendruomenės nariai, istorija ir nuveikti darbai. Skyriaus pirmininkais buvo Universiteto žmonės – doc. Juozas Pabrėža, prof. Genovaitė Kačiuškienė, doc. Janina Švambarytė, lekt. Algirdas Malakauskas (pastarasis vadovauja LKD Šiaulių skyriui nuo 1999 m.). Trys skyriaus nariai – prof. Kazimieras Župerka, doc. Janina Barauskaitė ir A. Malakauskas – paskelbti LKD garbės nariais, o visai Draugijai vadovauja G. Kačiuškienė. Skyrius didžiuojasi ne tik šiais gimtosios kalbos puoselėtojais, bet ir ilgamečiais LKD nariais – matematikais P. Alekna, D. Jurgaičiu, viešojo administravimo specialistu T.  Tamošiūnu, specialiaisiais pedagogais R. Ivoškuviene ir A. Ališausku, chemiku technologu V. Tričiu, fizike J. Sitonyte ir kitais LKD bičiuliais. Šiuo metu LKD Šiaulių skyriui priklauso per 50 lietuvių kalbai neabejingų įvairių profesijų žmonių.

liejub 4

liejub 4
Susirinkime už ilgametį nuoširdų rūpinimąsi gimtąja kalba Šiauliuose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėkomis apdovanoti G.  Kačiuškienė ir A. Malakauskas, o už aktyvią visuomeninę veiklą lietuvių kalbos ugdymo baruose LKD padėkomis – J. Pabrėža, S. Tumėnas ir G.  Čepaitienė. Susirinkusieji pasveikino LKD narę lituanistę C. Lapkuvienę garbingos gyvenimo sukakties proga.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
liejub 2
liejub 2
liejub 3
liejub 3
liejub 5
liejub 5
liejub 7
liejub 7
liejub 8
liejub 8
liejub 9
liejub 9
Grįžti