37 užsienio šalių studentai pradėjo studijas pavasario semestre

ERASMUS 2019 02 05 3

ERASMUS 2019 02 05 3
Vasario 5 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko užsienio šalių studentų, atvykusių pagal ERASMUS+ programą, dvišales sutartis ir jungtinės studijų programos su Pardubicės (Čekija) universitetu, pirmasis susitikimas ir pristatymas, kurį tradiciškai surengė Studijų ir tarptautinių programų tarnyba. Pavasario semestrą Šiaulių universitete pradėjo 37 užsienio studentai iš Albanijos, Čekijos, Graikijos, Gruzijos, Italijos, Latvijos, Ganos, Mianmaro, ERASMUS 2019 02 05 25
ERASMUS 2019 02 05 25
Indijos, Serbijos, Ukrainos, Rusijos, Pietų Korėjos, Japonijos, Kazachstano, Taivano, Turkijos.

ERASMUS 2019 02 05 15

ERASMUS 2019 02 05 15
13 studentų atvyko pagal ERASMUS+ mainų programą (4 studentai iš programos šalių partnerių (KA107) ir 9 studentai iš programos šalių (KA103)), 16 – pagal dvišalius mainus. Šeši studentai iš Čekijos Pardubicės universiteto atvyko pagal jungtinę studijų programą „Regionų plėtra ir valdymas“. Dvi praktikantės iš Čekijos ir Latvijos praktiką atliks Edukologijos institute ir Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje.

Populiariausi užsieniečių pasirinkti dalykai - praktinis anglų kalbos kursas, lietuvių kalba ir kultūra, muzikavimas lietuvių liaudies instrumentais, elgesio ir emocijų sutrikimai, psichoterapijos sistemos, e. valdymas, viešosios politikos plėtra ir analizė.

Vasario 4–8 universitete užsienio šalių studentams vyksta įvadinės savaitės renginiai, kurių metu ESN mentoriai supažindina studentus su miestu, universitetu.

ERASMUS 2019 02 05 20
ERASMUS 2019 02 05 20
 
ERASMUS 2019 02 05 31
ERASMUS 2019 02 05 31
 
ERASMUS 2019 02 05 5
ERASMUS 2019 02 05 5
 
 ERASMUS 2019 02 05 6
ERASMUS 2019 02 05 6
 ERASMUS 2019 02 05 1
ERASMUS 2019 02 05 1
 ERASMUS 2019 02 05 29
ERASMUS 2019 02 05 29
 ERASMUS 2019 02 05 28
ERASMUS 2019 02 05 28
 ERASMUS 2019 02 05 18
ERASMUS 2019 02 05 18
 ERASMUS 2019 02 05 12
ERASMUS 2019 02 05 12
 Studijų ir tarptautinių programų tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti