Priėmimas į bakalauro studijas: kaip tapti Šiaulių universiteto studentu?

Priėmimas į bakalauro studijas per LAMA BPO sistemą vyks dviem etapais:

  • pagrindinis priėmimas,
  • papildomas priėmimas.

LAMA BPO bendrojo primėmimo datas rasite ČIA>>

reikalavimai stojimui4

Žemiau rasite visus žingsnius, kuriuos reikia atlikti, kad taptumėte Šiaulių universiteto studentu priėmimo į bakalauro studijas vieno iš šių etapų metu.

Išsamesnė informacija apie priėmimą teikiama telefonu (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Pagrindinis priemimas

Prašymo pateikimas

Pagrindino priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmojo etapo metu prašymo studijuoti pateikimas vyksta internetu LAMA BPO sistemoje nuo 2020 m. birželio 1 d. iki liepos 23 d. 12 val. 

Norintys studijuoti Šiaulių universiteto (ŠU) siūlomas studijų programas, pildant prašymą universiteto pasirinkimuose turi rinktis Šiaulių universitetą. Pildyti prašymą.

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos vertinimas

Pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas  (Šiaulių universitete tai – Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika ir logopedija, Muzikos pedagogika, Socialinė pedagogikaKūno kultūros ir sporto pedagogika) vykdomas  motyvacijos vertinimas.

Stojant į Muzikos pedagogiką būtina laikyti stojamąjį egzaminą. 

Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimas bus vykdomi 2020 m. birželio 16 d. – liepos 7 d. 

Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos įvertinimo tvarkaraščiai bus skelbiami vėliau.

Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo rezultatai bus skelbiami iki 2020 m. liepos 13 d. 

Papildoma stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija
(tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) bus vykdoma 2020 m. liepos 14–15 d.                                  Rezultatai bus skelbiami 2020 m. liepos 17 d. 

Neišlaikius arba nelaikius stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas. 

Datą ir laiką, kada bus laikomas stojamasis egzaminas ir/ar motyvacijos vertinimas, galima pasirinkti pildant prašymą pagrindinio priėmimo metu LAMA BPO. Užsiregistruoti į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą reikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo pradžios.

Stojamasis egzaminas besirenkantiems Muzikos pedagogikos bakalauro studijas

Stojamąjį egzaminą į Muzikos pedagogikos studijų programą sudaro trys dalys:                                          · grojimas fortepijonu ar kitu muzikos instrumentu - vertinama pagal atlikimo muzikalumą, grojimo instrumentu įgūdžius, pasirinkto kūrinio tinkamumą;                                                                                          · dainavimas (pageidautina a cappella) - vertinama pagal atlikimo muzikalumą, intonavimo tikslumą, ritmo pajautimą, dainavimo įgūdžius, pasirinkto kūrinio tinkamumą;                                                                            · muzikos žinių pagrindai - vertinama pagal egzamino metu atliktų kūrinių analizę (kompozitorius, žanras, tonacija, metras, tempas ir kt.).                                                                                                                      Daugiau informacijos apie stojamuosius egzaminus, jų vykdymo ir vertinimo tvarką galima sužinoti tvarkos apraše.

Tarties tikrinimas stojantiesiems į Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bakalauro studijas

Tarties tikrinimas privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų krypties studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija, kurią baigus suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir teisė dirbti logopedu.                                                                                                          Tarties tikrinimą sudaro trys dalys:                                                                                                                          · kalbėjimo ypatumų vertinimas: kalbėjimo tempo, sklandumo, suprantamumo tikrinimas; kiti kalbėjimo ypatumai. Deklamavimo arba skaitymo užduotis: stojantysis, rengdamasis tarties vertinimui, turėtų būti pasirengęs padeklamuoti  arba perskaityti eilėraštį arba nurodytą tekstą;                                                          · garsų tarimo ypatumų vertinimas: izoliuotų garsų tarimo ir jų tarimo žodžiuose taisyklingumo bei daugiaskiemenių žodžių tarimo tikrinimas;                                                                                                  · artikuliacinio aparato būklės ir funkcijų vertinimas: dantys, sąkandžio ir liežuvio padėties taisyklingumas, artikuliacinio aparato simetriškumas, kalbėjimo padargų paslankumas.                                                                   

Su tarties tikrinimo ir vertinimo tvarka susipažinti galima ČIA.                                                                     

Tarties tikrinimas vyks šiomis dienomis
: informacija atnaujinama.                                                             

Stojantiesiems į dalines specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas, tartis bus tikrinama aukščiau minėtomis dienomis, o taip pat ir šiomis datomis: informacija atnaujinama. 

Dokumentų registracija

Stojantiesiems, kurių atestatas automatiškai įsikėlė į sistemą ir kurie neturi pateikti jokių papildomų dokumentų (pažymų dėl papildomų balų, laikytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų ir t. t.), į sistemą nebereikia kelti jokių elektroninių dokumentų kopijų. Papildomai pateikti dokumentus elektroniniu būdu LAMA BPO informacinėje sistemoje turi tie stojantieji, kurie:

· vidurinį išsilavinimą įgijo 2009 m. ir anksčiau;

· vidurinį išsilavinimą įgijo užsienio šalių institucijose;

·
 baigė tarptautinio bakalaureato diplomo programą;

· yra išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką, pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;

· išlaikė tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidauja, kad jo rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.

Dėmesio! Prieš pateikdami dokumentus elektroniniu būdu stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO vartotojai.

Kvietimai studijuoti

Kvietimai studijuoti bus siunčiami į stojančiųjų nurodytus el. paštus 2020 m. liepos 29 d. iki 12 val. Kvietimą galėsite matyti prisijungę prie LAMA BPO sistemos asmeninės paskyros.

Norėdamas sudaryti studijų sutartį, pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Registracijos mokesčio sumokėjimas

Norėdamas sudaryti studijų sutartį, pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Registracijos mokestį sumokėti galima atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos atvykus gyvai į Šiaulių universiteto biblioteką (Vytauto g. 84, 410 kab., Šiauliai), 2020 m. liepos 30–31 d., arba sutartį galima sudaryti elelektroniniu būdu 2020 m. liepos 29 d. 15 val. – liepos 31 d. 24 val.

papildomas priemimas

Laisvų vietų paskelbimas

Po pagrindinio priėmimo likusios laisvos vietos bus paskelbtos 2020 m.rugpjūčio 3 d. LAMA BPO interneto svetainėje.

Prašymų pateikimas

Papildomojo priėmimo metu prašymo studijuoti pateikimas vyksta internetu LAMA BPO svetainėje 2020 m. rupgūčio 4 d. - rugpūčio 11 d. 12 val.                                                                                                          Dėmesio! Papildomame priėmime gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo užsiregistravę BPIS pagrindinio priėmimo metu. Papildomame priėmime asmuo:                                                                                                        · gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jis jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;                                                                                          · gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu jis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Motyvacijos vertinimas

Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje, motyvacijos vertinimą gali praeiti. Tam asmuo turi užsiregistruoti BPIS, kurioje jam bus pateikta informacija, kur ir kada jis gali praeiti motyvacijos vertinimą.          Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas bus vykdomas 2020 liepos 14, 15 d. ir rugpjūčio 7 d.                                                                                                                                Tikslus studijų programų sąrašas, kuriose bus numatytas motyvacijos vertinimas, bus paskelbtas artėjant prašymų studijuoti pateikimui.                                                                                                                        Neatvykus į motyvacijos vertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

Kvietimas studijuoti

Kvietimai studijuoti bus skelbiami 2020 m. rugpjūčio 18 d. iki 12 val. Kvietimą matyti galėsite prisijungę prie LAMA BPO sistemos asmeninės paskyros, taip pat bus siunčiamas el. laiškas su kvietimu studijuoti.

Registracijos mokesčio mokėjimas

Norėdamas sudaryti studijų sutartį, pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Tuo atveju, jeigu stojantysis buvo įstojęs į ŠU pagrindinio LAMA BPO priėmimo metu ir buvo sumokėjęs registracijos mokestį, tačiau sutartį nutraukė ir stojo antrą kartą į ŠU papildomojo LAMA BPO priėmimo metu, papildomai registracijos mokesčio mokėti jam nereikia – galios po pirmojo LAMA BPO pagrindinio priėmimo metu sumokėta įmoka.                                                                                                                      Registracijos mokestį sumokėti galima atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais, žr. 7 priedą.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos įstojusiesiems atvykus gyvai į Šiaulių universiteto biblioteką (Vytauto g. 84, Šiauliai), 410 kab., 2020 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 - rugpjūčio 21 d. 15 val. arba studijų sutartį bus galima sudaryti elektroniniu būdu 2020 m. rugpjūčio 18 d. 15 val. - rugpjūčio 21 d. 15 val.

SU institucinis priemimas

Prašymų pateikimas

Pasibaigus  priėmimui per LAMA BPO sistemą, Šiaulių universitetas vykdys institucinį priėmimą, kurio metu prašymą studijuoti bus galima pateikti Šiaulių universitete, P. Višinskio g. 38, 208 kab. Institucinis priėmimas vyks iki rugsėjo  25 d.  Prašymus studijuoti bus galima pateikti tik į  valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. 

Motyvacijos vertinimas

Pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas  bus vykdomas motyvacijos vertinimas. Neatvykus į motyvacijos vertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

Registracijos mokesčio sumokėjimas

Norėdamas sudaryti studijų sutartį,  stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Tuo atveju, jeigu stojantysis buvo įstojęs į ŠU pirmojo arba papildomo LAMA BPO priėmimo etapų metu ir buvo sumokėjęs registracijos mokestį, tačiau sutartį nutraukė, papildomai registracijos mokesčio mokėti jam nereikia – galios  LAMA BPO priėmimo etapuose  sumokėta įmoka.

Registracijos mokestį sumokėti galima  atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais, žr. 7 priedą.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos atvykus gyvai dokumentų pateikimo metu adresu P. Višinskio g. 38, Šiauliai, 208 kab.

Aktuali informacija

Stojamieji egzaminai į bakalauro studijas

Tarties tikrinimas stojantiems į Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą

2020 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas

2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas

2019 m. stojančiųjų į pirmosios pakopos konkursinio balo sudarymo principai ir kriterijai

Patvirtintos 2019 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos