Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas kviečia ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, jų padėjėjus, įstaigų vadovus, pavaduotojus registruotis į 6 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo seminarą

Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

         Programos anotacija - seminare išsiaiškinami smurto ir agresyvaus elgesio panašumai bei skirtumai, aptariami efektyvios smurto prevencijos įstaigoje veiksniai ir būdai, lavinami darbuotojų įgūdžiai veiksmingai bendrauti su ugdytinių tėvais sudėtingose situacijose. Seminaro programa parengta remiantis teisės, socialinio darbo, psichologijos žiniomis bei darbo sprendžiant konfliktines situacijas patirtimi.

P.S. Programa gali būti vykdoma įstaigoje: bendroji dalis (4 ak. val.) visam personalui (paliekama medžiaga savarankiškam mokymuisi) ir konsultacija (2 ak. val.) įstaigos administracijai ir/ar Vaiko gerovės komisijai aktualiais smurto prevencijos įgyvendinimo klausimais.

Seminaro lektorė – mokytoja – metodininkė,  dBT trenerė  Eglė Kuosienė.

Grupė formuojama. Mokymosi pradžia numatoma - 2019 m. lapkričio - gruodžio mėn.

Seminaro vieta – Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas (Vytauto g. 84, Šiauliai)

Dalyvio mokestis  – 28,0 €

Būtina išankstinė registracija: tel. 8 41 595 853, 867325989,  el. p. edita.verygiene@su.lt

REGISTRUOTIS ČIA