Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute numatomos vykdyti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos mokymo programos. Programos skirtos asmenims, neturintiems sporto krypties aukštojo išsilavinimo ir siekiantiems įgyti teisę ribotą laiką dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą.

Programos parengtos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-16.

Sportininkų treniravimo pagrindų modulio programa. Skirta asmenims, siekiantiems įgyti teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, vienos šakos sporto srityje, bendrųjų šiai veiklos sričiai reikalingų žinių ir gebėjimų.  Bendra apimtis: 652 val. Kaina 351 €.

Kūno kultūros mokymo programa. Suteikiami bendrieji sporto veiklos srities gebėjimai. Skirta asmenims, siekiantiems įgyti įgyti teisę gauti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, suteikiantį teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra. Bendra apimtis: 700 val. Kaina 489 €.

         Informacija ir registracija: vyr. metodininkė Birutė Bračkienė tel. (8 41) 595854, el. paštu  birute.brackiene@su.lt.

         Pildyti registracijos formą

         Mokymai vyks tik susidarius grupei.