Reginos Karvelienės daktaro disertacijos gynimas

  • Renginio data: 2019 m. gegužės 31 d.
  • Renginio laikas: 10.00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka, konferencijų salė nr. 413  (Vilniaus g. 88, Šiauliai)
Regina Karvelienė gins daktaro disertaciją „Studentų, patekusių į  negalios situaciją,  įgalinimas dalyvauti aukštojo mokslo tarptautinėse veiklose“ (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).
 
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija 07S).
Nariai:
prof. dr. Catherine Jane Carroll-Meehan (Cantebury Christ Church University, Didžioji Britanija, socialiniai mokslai, edukologija 07S);
prof. dr. Leta Dromantienė (Klaipėdos universitetas,  vadyba, 03 S);
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S);
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S).
 
Grįžti