Tado Gulbino daktaro disertacijos gynimas

  • Renginio data: 2019 m. gegužės 31 d.
  • Renginio laikas: 14.00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka, konferencijų salė nr. 413  (Vilniaus g. 88, Šiauliai)
 

Tadas Gulbinas gins daktaro disertaciją „Merginų rekreacinis fizinis aktyvumas profesinėje mokykloje: grindžiamoji teorija“  (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas GUDONIS (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S; psichologija – 06 S).
Nariai:
prof. habil. dr. Audronė Juzė JUODAITYTĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S),
prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).
prof. dr. Brigita JANIŪNAITĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).
prof. dr. Juris GRANTS (Latvijos sporto pedagogikos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).
 
Grįžti