NETOLERUOJAME PRIEKABIAVIMO IR DISKRIMINACIJOS DĖL LYTIES!

Šiaulių universitetas siekia užtikrinti akademinės bendruomenės narių tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo atmosferą bei akademinės etikos normų laikymąsi. Bet kokia priekabiavimo, diskriminacijos ar neetiško elgesio forma prieštarauja mūsų bendroms universiteto vertybėms, nesuderinama su akademine etika ir aukštojo mokslo prestižu.

Seksualiniu priekabiavimu laikomas nepageidaujamas, užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys, kuriuo kenkiama asmens orumui bei sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Seksualiai priekabiauti galima ne tik fiziniais veiksmais, bet ir raštu ar žodžiu.

Nebijokime kalbėtis ir dalintis savo išgyvenimais!

Iškilus galimai neetiškam dėstytojų, studentų ar administracijos darbuotojų elgesiui, pagalbos kreipkitės el. paštu pagalboslink@su.lt arba į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (LGKT). Kreipdamiesi į LGKT, užpildykite skundo formą (čia) ir išsiųskite el. paštu lygybe@lygybe.lt

  • Keli naudingi patarimai šia tema - čia.
  • PAGRINDINĖS SĄVOKOS - čia.
  • ŠU SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO IR DISKRIMINACIJOS DĖL LYTIES PREVENCIJOS MODELIS - čia.
  • ŠU PRIEKABIAVIMO IR DISKRIMINACIJOS DĖL LYTIES PREVENCIJOS DARBO GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI - čia.