Regina Karvelienė apgynė socialinių mokslų srities (edukologijos krypties) mokslo daktaro disertaciją

Dis 2019 05 31 2

Dis 2019 05 31 2
2019 m. gegužės 31 d. Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė Ieva Regina Karvelienė apgynė socialinių mokslų srities, edukologijos krypties mokslo daktaro disertaciją „Studentų, patekusių į negalios situaciją, įgalinimas dalyvauti aukštojo mokslo tarptautinėse veiklose“ (mokslinė vadovė prof. dr. Stefanija Ališauskienė).

Dis 2019 05 31 5

Dis 2019 05 31 5
Disertacinio tyrimo tikslas – atskleisti studentų, patekusių į negalios situaciją, įgalinimą dalyvauti aukštojo mokslo tarptautinėse veiklose lemiančius veiksnius per studentų patirtis. Pasak disertacijos autorės, atsiveriančios tarptautiškumo galimybės sudaro sąlygas įvairių poreikių turintiems studentams, taip pat ir turintiems negalią, dalyvauti tarptautiškumo procesuose. Asmenų, turinčių negalią ir (arba) patekusių į negalios situaciją, dalyvavimas visuose aukštojo mokslo procesuose, taip pat ir tarptautinėse veiklose, kelia iššūkių ir studentams, ir universitetams. Studentų, patekusių į negalios situaciją, patirtys, sunkumai ir įvairaus pobūdžio problemos, siekiant aukštojo išsilavinimo ir jau studijuojant, analizuotos Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrinėjimuose. Tačiau, kokios yra studentų, turinčių negalią, patirtys aukštojo mokslo tarptautiškumo procesuose ir kokie įsitraukimo į tarptautines veiklas universitetuose lemiantys veiksniai, nagrinėta nebuvo.

Dis 2019 05 31 12

Dis 2019 05 31 12
Disertaciniame darbe studentų, patekusių į negalios situaciją, patirtys atskleidžiamos per studentų emancipacijos ir kritinio mąstymo skatinimą; analizuotos ir akademinės bendruomenės, specialistų, atsakingų už tarptautinių veiklų įgyvendinimą aukštosiose mokyklose, patirtys ir nuostatos į studentų, turinčių negalią, dalyvavimą tarptautinėse veiklose. Tyrime atskleisti tarptautiškumui universitete įtaką darantys socialiniai, kultūriniai, ekonominiai, politiniai, akademiniai ir asmeniniai veiksniai bei jų sąsajos.

Dis 2019 05 31 7

Dis 2019 05 31 7
Svarbiausius savo tyrimų rezultatus Regina Karvelienė paskelbė 2 straipsniuose, recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 4 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, kėlė savo, kaip tyrėjo kompetencijas mokslinėse stažuotėse Suomijoje ir JAV.

Sveikiname Reginą, linkime naujų atradimų ir pasiekimų!

Mokslo ir meno tarnybos inf.
Tomo Andriausko nuotr.
Grįžti