Absolventams įteikti Šiaulių universiteto diplomai

d102

d102
Birželio 26 d. Šiaulių universiteto bendruomenei buvo didelė šventė – universitetas išleido 22-ą absolventų laidą nuo Šiaulių universiteto įkūrimo ir 69-tą laidą nuo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo. Bakalauro, magistro diplomai ir profesinių studijų pažymėjimai buvo įteikti Edukologijos ir Regionų plėtros institutų absolventams.

d6

d6
2019 m. birželio mėn. studijas Šiaulių universitete baigė 248 bakalaurai, 114 magistrų, 10 absolventų buvo įteikti profesinių studijų pažymėjimai. Kartu su studijas baigusiais sausio mėnesį ir planuojančiais jas baigti spalio mėnesį universitetas 2019 m. išleido 586 absolventus. Diplomai su pagyrimu buvo įteikti 20 absolventų. Šiaulių universitetas aktyviai bendradarbiauja ir su kitomis šalies bei užsienio aukštosiomis mokyklomis, tad buvo įteikti ir 44 jungtiniai diplomai – po lygiai bakalauro ir magistro studijų absolventams. Didelei grupei absolentų už aukštus akademinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę, kultūrinę ar sportinę veiklą buvo įteikti LR Seimo pirmininko pavaduotojos Rimos Baškienės, LR Seimo narių dr. Stasio Tumėno, prof. Arūno Gumuliausko, Viktorijos Čmilytės-Nielsen bei Šiaulių universiteto rektoriaus Padėkos raštai.

„Saulės“ koncertų salėje vykusios Diplomų įteikimo šventės metu absolventus ir jų artimuosius pasveikino ne tik universiteto vadovai, bet ir Šiaulių mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių vyskupas, Šiaulių universiteto Garbės daktaras Eugenijus Bartulis, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentė Gabrielė Petkuvienė ir absolventas Vitalijus Cololo.

d17

d17
Absolventus pasveikinęs laikinai Šiaulių universiteto pareigas einantis prof. darius Šiaučiūnas pažymėjo, kad universiteto baigimas nereiškia mokymosi pabaigos. „Gyvename pasaulyje, kuriame mokytis teks visą gyvenimą. Daugelis šiandieninių įvairių sektorių darbuotojų vis grįžta ir grįžta į studijų auditorijas, vis siekdami naujų žinių, nes tokias sąlygas jiems diktuoja šiuolaikinė darbo rinka – nuolat tobulėti, niekada nesustoti, nuolat ieškoti naujų horizontų. Todėl tikiu, kad su daugeliu absolventų mes susitiksime dar ne kartą ir kartu eisime tobulėjimo keliu, kartu ieškosime naujų intelektualinių atradimų, leisiančių augti mums ir mūsų valstybei, visuomenei, kultūrai“, – sakė laikinai Šiaulių universiteto pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas.

d32

d32
Šventės metu iškilmingai buvo apdovanota Šiaulių universiteto futbolo komanda, tapusi šių metų Lietuvos studentų futbolo lygos čempione. Jai buvo įteikti LSFL aukso medaliai ir čempionų taurė.

Šventės metu keturiems Šiaulių universiteto absolventams buvo įteiktos vienkartinės Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos. Ši stipendija, skirta aušrininkui dr. Jonui Šliūpui atminti, už Šiaulių krašto istorijos ir kultūros puoselėjimą, intensyvią šviečiamąją edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą, už atliktus tyrimus dr. Jono Šliūpo iškeltais esminiais kultūros, visuomenės plėtros klausimais Rektoriaus įsakymu buvo paskirta šiems Šiaulių universiteto absolventams: Giedrei Brazlauskaitei (vadybos magistro studijų programa), Gabrielei Norvaišaitei (viešojo administravimo bakalauro studijų programa), Ievai Kelpšaitei (lietuvių filologijos ir komunikacijos bakalauro studijų programa), Žygimantui Ruškiui (istorijos bakalauro studijų programa). Stipendiją įteikė laikinasis Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Šiaučiūnas ir laikinoji mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Cibulskienė.

d15

d15
Šventės koncertinę programą parengė Edukologijos instituto doc. Gediminas Ramanauskas, vaizdo projekcijas – Tomas Andrijauskas ir Tomas Laugalis, renginio scenarijų – dr. Modestas Grigaliūnas.

Diplomų įteikimo šventės dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikino Šiaulių universiteto pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Anatolijaus Kavaliauskio.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti