Po senato posėdyje įvykusių rinkimų paaiškėjo naujos universiteto tarybos narių sąrašas

sen rin 7

sen rin 7
Birželio 27 d. Šiaulių universiteto senato posėdyje surengtuose rinkimuose į ne universiteto nariams skirtas vietas universiteto taryboje pagal atskiras kvotas buvo išrinkti trys naujos tarybos nariai. Vieno tarybos nario rinkimai, kandidatui nesurinkus pakankamai balsų, vyks šių metų rudenį.

sen rin 10

sen rin 10

Į ne universiteto nariams skirtas vietas universiteto taryboje pretendavo Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Edita Minkuvienė,  finansų konsultantas Laisvūnas Bartkevičius, Alvydas Stulpinas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas ir Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas, UAB „Putokšnis“ valdybos pirmininkas, Asta Lesauskienė, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė.

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad rinkimuose pagal kvotą B 1.1. nei vienam kandidatui nesurinkus pakankamai balsų, teko kartoti balsavimą.

Pirmajame rinkimų ture į universiteto tarybą buvo išrinkti du nariai – finansų konsultantas Laisvūnas Bartkevičius (asmuo, ėjęs ar einąs atsakingas pareigas centrinėse viešosios veiklos srityse, kvota B.1.2), Šiaulių m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė (asmuo, ėjęs ar einąs atsakingas pareigas regiono vietos savivaldoje ar turintis jų rekomendacijas, kvota B.1.4).

sen rin 8

sen rin 8

Į universiteto tarybą pagal kvotą B.1.3 (asmuo, ėjęs ar einąs atsakingas pareigas verslo srityje, turintis asocijuoto verslo rekomendacijas) pretendavęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas ir Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas, UAB „Putokšnis“ valdybos pirmininkas Alvydas Stulpinas nesurinko daugumos balsų ir į tarybą nebuvo išrinktas.

Rinkimuose pagal kvotą B.1.1. (asmuo, ėjęs ar einąs atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros srityse) į tarybą pretendavusioms Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorei Silvijai Baranauskienei, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjai Editai Minkuvienei teko persirungti pakartotiniuose rinkimuose, vykusiuose tame pačiame senato posėdyje. Susumavus pakartotinio balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad į universiteto tarybą buvo išrinkta Silvija Baranauskienė.

sen rin 6

sen rin 6
Birželio 25 d. vykusiuose rinkimuose į ne universiteto nariams skirtas vietas universiteto taryboje pagal atskiras kvotas buvo išrinkti šie asmenys: doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė (socialiniai mokslai, kvota C.1), prof. dr. Liuda Radzevičienė (edukologija, psichologija ir sociologija (prioritetinė mokslo kryptis – „Inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis“), kvota C.2), prof. dr. Daiva Malinauskienė (edukologija, psichologija ir sociologija (prioritetinė mokslo kryptis – „Švietimo, ugdymo procesų inovacijos ir valdymas“), kvota C.3), prof. dr. Renata Macaitienė (gamtos ir technologijos mokslai, kvota C.4), doc. Birutė Janonienė (humanitariniai mokslai ir menai, kvota C.5).

Naujosios Šiaulių universiteto tarybos narių sąrašas:
prof. dr. Daiva Malinauskienė,
prof. dr. Renata Macaitienė,
prof. dr. Liuda Radzevičienė,
doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė,
doc. Birutė Janonienė,
Silvija Baranauskienė,
Laisvūnas Bartkevičius,
Asta Lesauskienė,
Gabrielė Petkuvienė (studentų deleguota narė),
Aistė Žilevičiūtė (studentų deleguota narė).

Dar vieno tarybos nario rinkimai pagal kvotą B. 1. 3. bus surengti naujų mokslo metų pradžioje.

sen rin 5

sen rin 5

Senato pirmininkė prof. Diana Strakšienė pasveikino visus išrinktus tarybos narius ir pažymėjo, jog universiteto bendruomenė į juos deda dideles viltis. „Tikiuosi, kad naujoji taryba padės įveikti šį sudėtingą universitetui laikotarpį ir padės konstruktyviai spręsti aktualius universiteto reorganizacijos ir kitus klausimus“, – sakė prof. D. Strakšienė.

Senato posėdžio pradžioje buvo pasveikintas doc. Adus Toleikis, kuriam buvo įteiktas docento atestatas.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti