Tarptautinio mokslo projekto „E. vadovavimas vietos savivaldos organizacijose“ partnerių susitikimas

 

20190620 151323

20190620 151323

Birželio 19–21 dienomis Latvijos universite įvyko pirmais tarptautinio mokslo projekto „E. vadovavimas vietos savivaldos organizacijose“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto vadovė Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto lekt. dr. Rita Toleikienė ir tyrėjos doc. dr. Vita Juknevičienė (Šiaulių universitetas, Lietuva), prof. dr. Irma Rybnikova (Hamm-Lippstadt universitetas, Vokietija), doc. dr. Iveta Reinholde (Latvijos universitetas, Latvija), Janika Sillamäe (Tartu universitetas, Estija). Prie mokslinių diskusijų prisijungė mokslininkai ir praktikai iš Latvijos. Susitikimo metu diskutuota apie projekto teorines ir metodologines prieigas, e. vadovavimo praktikas Vokietijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje, tyrimo organizavimo klausimus.

Projekto uždaviniai: 1) įkurti Baltijos ir Vokietijos e. vadovavimo ekspertų grupę viešajame kontekste; 2) integruoti tokias koncepcijas kaip vadovavimas vietos valdžios organizacijose, skaitmeninimas ir vadovavimas (e. vadovavimas), skaitmeninimas vietos valdžios organizacijose; 3) parengti daugiakalbį tyrimo instrumentą, skirtą empiriniam kokybiniam e. vadovavimo tyrimui viešajame kontekste (lyginamoji analizė); 4) atlikti žvalgomąjį kokybinį tyrimą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje.

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Projekto tyrėja doc. dr. Vita Juknevičienė pastebi, kad toks bendradarbiavimas stiprina universiteto mokslininkų potencialą ir kompetenciją: „Šiaulių universitetas turi ilgalaikę bendradarbiavimo su minėtais partneriais patirtį, kuri išauga į tarptautinius mokslo projektus, publikacijas, teikiančius galimybę atlikti lyginamąją šalių analizę e. vadovavimo srityje. Tokiu būdu yra stiprinamas universiteto Viešojo administravimo krypties mokslininkų potencialas ir kompetencija. Šis projektas įtrauks ne tik mokslo tyrėjus, bet ir vietos savivaldos praktikus. Svarbu tai, kad projekto rezultatai bus pristatomi ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, todėl numatomas mokslinio tyrimo tęstinumas“.

 

Projekto vadovė, tyrėjos lekt. dr. Ritos Toleikienės ir tyrėjos dr. Vita Juknevičienės informacija ir nuotraukos

 

Hochschulkontor logo JPG

Grįžti