In memoriam Leonas Paulauskas (1937–2019)

 

Paulauskas 3

Paulauskas 3

Liepos 9 dieną netekome žymios Šiaulių krašto asmenybės, pedagogo, fiziko, gamtos mokslų daktaro Leono Paulausko. Šviesiais prisiminimais, prasmingomis mintimis atsisveikiname su žmogumi, kurio buvimas ir nuveikti darbai paliko prasmingą pėdsaką Šiaulių aukštosios mokyklos istorijoje ir visų jį pažinusių atmintyje.

Leonas Paulauskas, pedagogas, fizikas, gamtos mokslų daktaras, gimė 1937 m. liepos 8 d. Kulų kaime, Skuodo rajone. 1955 m. jis baigė Akmenės vidurinę mokyklą ir iki 1960 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1963 m. L. Paulauskas baigė Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinį fakultetą. Tais pačiais metais pradėjo dėstyti šiame fakultete, mokėsi aspirantūroje, o nuo 1970 m. tapo Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinio fakulteto dekanu. Sovietinės valdžios ideologinių struktūrų priverstas palikti dėstytojo darbą, L. Paulauskas nuo 1974 m. – tapo Šiaulių televizorių gamyklos konstruktoriumi, o nuo 1977 m. – gamyklos Mokslinio tyrimo sektoriaus vyr. mokslo darbuotojas. 1983 m. L. Paulauskas grįžo į akademinį gyvenimą ir nuo 1983 m. pradėjo dirbti Šiaulių universiteto Braižybos ir darbų katedros dėstytoju. 1988 m. įvertintas už atsakingą, nuoseklų ir nuoširdų darbą tapo šios katedros vedėju, docentu. Nuo 1997 m. jis paskirtas Taikomosios dailės ir technologijų katedros vedėju, o po kelerių metų tapo šios katedros skyriaus vedėju. Šalia šių pareigų L. Paulauskas aktyviai prisidėjo ir prie aukštosios mokyklos strateginio valdymo procesų – jis buvo Šiaulių universiteto steigiamosios Tarybos narys. Nuo 2000 m. jis tapo Menų fakulteto dekanu, buvo išrinktas Šiaulių universiteto darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininku. Jam vadovaujant Menų fakultetui, buvo įsteigta Estrados meno katedra, jis aktyviai dalyvavo kuriant Taikomosios dailės ir verslo, Audiovizualinio meno bei kitas naujas studijų programas, iniciavo jų populiarinimą ir gilinimą. Dekanas neabejotinai prisidėjo prie patogios fakulteto infrastruktūros ir jaukios atmosferos čia kūrimo – puoselėjo aplinką, darė patogią dėstytojams ir patrauklią studentams. 2006–2013 m. L. Paulauskas buvo Menų fakulteto prodekanu.

Docentas rengė metodinius leidinius mechanikos, bendrosios fizikos tematika: „Klasikiniai mechanikos uždaviniai“, „Kietojo kūno mechanika“, „Matematiniai metodai bendrosios fizikos kursui aukštojoje technikos mokykloje“. Reikšmingi laboratorinių darbų ir paskaitų konspektai, uždavinynai, rankraščiai. Puoselėdamas mokslinių žinių dalijimosi svarbą inicijavo daugybę mokslinių konferencijų aktualiomis Fakultetui temomis. Leoną Paulauską gerbė dėstytojų kolektyvas, buvo mylimas studentų. Pastariesiems docentas dėstė braižybą, braižomąją geometriją, medžiagų atsparumą ir kitas technines disciplinas, vadovavo bakalauro diplominiams darbams.

Veikla su perspektyviais, veržliais ir tobulėti norinčiais jaunais žmonėmis docentui kėlė itin daug džiaugsmo. Studentams paskaitos su doc. dr. L. Paulausku, taip pat buvo įdomios, neprailgstančios ir naudingos. Nuoširdus, charizmatiškas, ekspresyvus, pasižymintis plačia erudicija ir sąmoju, įdomiai ir praktiškai pateikiantis mokymosi medžiagą, dėmesingas ir taktiškas – tokie žodžiai skamba docentą prisimenančių studentų lūpose.

Doc. dr. Leonas Paulauskas buvo tikras Šiaulių ir Šiaulių universiteto patriotas – visada domėjosi aukštosios mokyklos aktualijomis ir problemomis, mieste vykstančiais pokyčiais, permainomis, ateities perspektyvomis. Savo gyvo, aktyvaus ir rūpestingo temperamento dėka buvo svarbiausių įvykių sūkuryje, puoselėjo kokybiško aukštojo mokslo tradiciją.

Sakoma, kad žemė atsimena taurių sielų pėdsakus, kurios savo gyvenimu liudijo nuoširdumą, pastangas, meilę, sąžiningumą ir atsidavimą... Per ilgus dėstytojavimo universitete metus docentas išleido į gyvenimą ne vieną kartą jį gerbusių ir mylėjusių studentų, dalijosi džiaugsmu ir rūpesčiais, patirtimi, mintis su kolegomis, draugais. Šviesus šios asmenybės atminimas ilgam paliks pėdsaką jį pažinusiųjų prisiminimuose.

 

 

Prof. V. Janulis

 

Velionis pašarvotas laidojimo namuose J. Sondeckio g. 12, Šiauliuose. Šv. Mišios už velionį vyks liepos 11 d. 7.30 val., Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje (Kražių g. 17). Laidotuvės vyks liepos 11 d. Išlydėjimas į Ginkūnų kapines – 13.00 val.

 

Grįžti