In memoriam Juozas Korsakas (1935 – 2019)

Liepos 25 dieną mirė ilgalaikis Šiaulių pedagoginio instituto ir Šiaulių universiteto dėstytojas docentas Juozas Korsakas.

Juozas Korsakas 1959 metais Maskvos pedagoginiame  institute baigė Defektologijos fakulteto Rusų kalbos ir literatūros skyrių. Grįžęs į Lietuvą kurį laiką dirbo pedagoginį darbą mokykloje , vėliau, 1963 – 1976 metais – buvo  tuometinio Kauno politechnikos instituto dėstytojas ir katedros vedėjas.  1977 metais buvo išrinktas docento pareigoms Šiaulių pedagoginiame institute Rusų kalbos katedroje ir šias pareigas ėjo jau Šiaulių universitete iki 2006 metų.  1979 – 1981 metais buvo paskirtas laikinuoju Filologijos fakulteto dekanu. Pedagogikos mokslų daktaro (tuomet – mokslų kandidato) disertaciją apgynė 1991 metais Maskvos pedagoginiame institute.

Beveik 30 metų docentas Juozas Korsakas dėstė praktinės rusų kalbos kursą įvairių specialybių studentams. Tačiau pagrindinį  dėmesį jis skyrė įvairių tekstų, dažniausiai vadovėlių, kalbos statistiniams tyrinėjimams, vadovavo probleminei grupei „Lingvodidaktika ir kalbos statistika“. Iš esmės beveik visos docento J.Korsako publikacijos susijusio su įvairiais tekstų statistikos dalykais.  Kiek kitokio pobūdžio yra 1991 metais išleistas lietuvių leksikografijoje naujo tipo žodynas – „Lietuvių kalbos inversinis žodynas“, kuriame abėcėline tvarka pateikiami žodžiai ne pagal žodžio pradžią, o pagal pabaigą.  Į vadovėlių ir kitų tekstų kalbos statistinius tyrimus  Juozas Korsakas  labai sėkmingai įtraukdavo ir studentus, vadovavo studentų bakalauro ir magistro darbams kalbos statistikos temomis. Turbūt  jo vadovaujami studentai gausiausiai dalyvaudavo Rusijos ir kitų postsovietinių respublikų studentų mokslinėse konferencijose. O ir pats docentas buvo labai aktyvus mokslinių konferencijų dalyvis.

Docentas Juozas Korsakas buvo energingas ir nepaprastai veiklus žmogus. Vyresniosios kartos dėstytojų atmintyje jis išliks kaip visada skubantis, nuolat kažkur bėgantis, mielai dirbantis su studentais kolega, o kartu ir kaip tyrėjas, ilgas valandas prasėdintis prie kompiuterio savo susikurtuose knygomis užverstuose kabinetuose.

prof. Aloyzas Gudavičius

Grįžti