Papildomas motyvacijos vertinimas, tarties tikrinimas ir stojamasis egzaminas

f56 1

f56 1

Bendrasis priėmimas į Lietuvos universitetus, kolegijas ir profesinio mokymo įstaigas baigiasi. Likusių laisvų vietų paskelbimas ir papildomo priėmimo etapas vyks rugpjūčio 12–15 dienomis. Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinio priėmimo metu nedalyvavusiems motyvacijos vertinimo sesijoje, tarties tikrinime ir stojamajame egzamine, suteikiama galimybė tai padaryti rugpjūčio 14 d. Studijų sutartis, po papildomo etapo, Šiaulių universitete pasirašančius jaunuolius kviečiame atvykti į Šiaulių universiteto Priėmimo komisiją adresu Vytauto g. 84 (Šiaulių universiteto Biblioteka), 410 kab.

Besidomintiems ugdymo mokslų studijomis svarbi rugpjūčio 14 d.

Stojantiesiems, planuojantiems savo ateitį sieti su prasminga pedagogine veikla, suteikiama galimybė motyvacijos vertinimą praeiti rugpjūčio 14 dieną. Tą pačią dieną vyks ir tarties vertinimas, kuris svarbus tiems, kurie domisi Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijomis. Svarstantys apie Muzikos pedagogiką rugpjūčio 14 d. taip pat turi galimybę dalyvauti pakartotiniame stojamajame egzamine, jei to nėra padarę anksčiau.

Toliau pateikiame informaciją apie papildomą motyvacijos, tarties vertinimo sesiją ir stojamąjį egzaminą.

Muzikos egzaminas vyks:

2019 m. rugpjūčio 14 d., 11.00 val., P. Višinskio g. 25, 605 aud.;

Tarties tikrinimas vyks:

2019 m. rugpjūčio 14 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

Motyvacijos vertinimas vyks:

2019 m. rugpjūčio 14 d., 9.30 val., P. Višinskio g. 25, 309, 311, 312, 314 aud.;

2019 m. rugpjūčio 14 d., 11.30 val., P. Višinskio g. 25, 309, 311, 312, 314 aud.

Primename, kad ugdymo mokslų srities studijose (Muzikos pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika ir logopedija) yra galimybių pretenduoti ne tik į valstybės nefinansuojamas vietas, bet ir į valstybės finansuojamą studijų vietą.

Stojantiesiems į dalines specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas, tartis bus tikrinama aukščiau minėtomis dienomis, o taip pat ir šiomis datomis:

2019 m. rugpjūčio 26 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

2019 m. rugpjūčio 27 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

Papildomas priėmimas – galimybė pretenduoti į likusias laisvas vietas

Pasibaigus antrajam priėmimo etapui stojantieji į likusias laisvas vietas galės pateikti savo prašymus nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. ir dalyvauti papildomame priėmime. Stojantieji, besidomintys tobulėjimo galimybėmis Šiaulių universitete, papildomo priėmimo etape studijas rinksis iš šių studijų programų sąrašo: Anglų filologija, Muzikos pedagogikaPradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymasSpecialioji pedagogika ir logopedijaEkonomikaProgramų sistemosSocialinis darbas ir socialinė reabilitacija. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 d. iki 12 valandos. Studijų sutartys atitinkamose aukštosiose mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose pasirašomos rugpjūčio 21–22 d.

Primename, kad ugdymo mokslų srities studijose (Muzikos pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika ir logopedija) yra galimybių pretenduoti ne tik į valstybės nefinansuojamas vietas, bet ir į valstybės finansuojamą studijų vietą.

Pasibaigus priėmimui per LAMA BPO sistemą, Šiaulių universitetas vykdys institucinį priėmimą, kurio metu prašymą studijuoti bus galima pateikti Šiaulių universitete, P. Višinskio g. 38, 208 kab. Institucinis priėmimas vyks iki rugsėjo 25 d. Prašymus studijuoti bus galima pateikti tik į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

Tai, ką svarbu žinoti atvykstant pasirašyti studijų sutarties

  • Sutarčių pasirašyti atvykstantys studentai su savimi turi turėti brandos atestatą ir jo priedėlį, asmens dokumentą bei dokumentinę nuotrauką (35 x 45 mm).
  • Norėdamas sudaryti studijų sutartį pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Šį mokestį sumokėti galima banko pavedimu, grynaisiais pinigais banke ar ŠU Priėmimo komisijoje banko kortele.

Sąskaitos, į kurią reikia pervesti šią įmoką, rekvizitai:

gavėjas – Šiaulių universitetas,

gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas,

sąskaitos Nr. LT767180000000141119,

banko kodas 71800,

įmokos pavadinimas – registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) – ŠU,

įmokos kodas – 2567,

mokėtojo kodas – asmens kodas.

Visi būsimieji Šiaulių universiteto studentai turi galimybę pretenduoti į vietą bendrabutyje. Pageidavimus dėl bendrabučio skyrimo stojantieji teikia studijų sutarčių pasirašymo metu.

Neturite galimybės atvykti pasirašyti sutarties?

Jei stojantysis, dėl svarbių priežasčių, neturi galimybės dalyvauti studijų sutarties pasirašyme, tai vietoje jo gali padaryti kitas asmuo. Tokiu atveju reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įgaliojimas gali būti sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt. Atvykus į priėmimo komisiją būtina pateikti pakviestojo studijuoti asmens dokumento originalą arba notaro patvirtintą jo kopiją.

Priėmimas į kitas studijų pakopas

Priėmimą į sutrumpintas, magistrantūros, tęstines ir perkvalifikavimo studijas vykdo pats Šiaulių universitetas – besidomintieji tokiomis studijomis teikti prašymus studijuoti gali iki pat rugsėjo mėnesio (rugpjūčio 16 d., jeigu renkamasi studijuoti tęstines ir perkvalifikavimo studijų programas); dėl bet kokių kylančių klausimų galima kreiptis į universiteto Priėmimo komisiją (darbo dienomis, darbo valandomis, tel. 8 41 595 755, el. studijuok@su.lt, taip pat bet kuriuo metu rašyti į Šiaulių universiteto Facebook paskyrą ar informacijos apie priėmimui paskelbtas studijų programas ieškoti interneto svetainėje www.su.lt, skiltyje Stojantiesiems). Besidomintys tęstinėmis ir perkvalifikavimo studijomis kviečiami konsultuotis el. p.priemimas@tsi.su.lt, tel. 8 41 595 856 arba 8 41 595 850.

 

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.