Studijų paskolos 2019–2020 mokslo metams

Nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d. (15:00 val.) studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, turi Valstybinio studijų fondotinklalapyje https://vsf.lrv.lt/ užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą. Tik šiuo būdu užpildęs paraišką studentas gali pretenduoti gauti paskolą.

Studentai gali gauti:

1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;

2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;

3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.

Valstybės remiamas paskolas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat profesinių studijų studentai.

Kaip pateikti prašymą-anketą?

Studentai, pageidaujantys gauti paskolas, turi adresu užpildyti prašymus-anketas. Prisijungdami prie IS “Paskola“, paspaudę nuorodą „Vartotojo instrukcija“, studentai gali susipažinti su prašymo-anketos pateikimo instrukcija. Be to, studentai siekdami gauti informaciją apie prašymų pildymą, gali asmeniškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą (tel. (8 5) 255 3371).

Visa informacija apie valstybės remiamas paskolas Valstybinio studijų fondo tinklalapyje

 

Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos inf.